NIEUWS
Wat gebeurt er met mijn lijfrente in geval van overlijden?

Veel mensen bouwen via een lijfrente vermogen op voor (een aanvulling op) hun pensioen.

Een vraag die daarbij vaak op komt is wat er met uw geld gebeurt wanneer u onverhoopt komt te overlijden.

Een bancaire lijfrente of een verzekerde lijfrente

Op dit punt bestaat een belangrijk verschil tussen een lijfrente die u via een verzekeraar heeft afgesloten of via een bank of een beleggingsonderneming zoals Pensioenbeleggen.nl.

Bij een lijfrente via een bank of een beleggingsonderneming komt de volledige waarde van uw rekening altijd toe aan uw erfgenamen. Het blijft dus uw geld, ook wanneer u komt te overlijden.

Bij lijfrenteverzekeringen ligt dat vaak anders. In de opbouwfase keert een lijfrenteverzekering in de meeste gevallen 90 procent van de waarde uit. Tien procent van de waarde van uw lijfrente vervalt dus aan de verzekeraar wanneer u komt te overlijden. Op uw polis kunt u zien welke uitkering precies plaats vindt wanneer u komt te overlijden.

In de uitkeringsfase is het helemaal een aandachtspunt wat er in geval van overlijden gebeurt met de waarde van uw lijfrenteverzekering. Vaak houdt de uitkering bij overlijden op en ontvangen uw erfgenamen niets. Meestal is het wel mogelijk om de uitkering na overlijden geheel of gedeeltelijk door te laten lopen ten behoeve van de partner, maar ook uw partner heeft wellicht niet het eeuwige leven.

Vindt u het vervelend wanneer uw geld na uw overlijden geheel of gedeeltelijk aan de verzekeraar vervalt? Dan kan dat een reden te zijn om niet te kiezen voor een verzekeringsoplossing.

Overlijden in de opbouwfase

Omdat u in het verleden de bedragen die u heeft ingelegd heeft kunnen aftrekken van de belasting, zijn uw erfgenamen niet geheel vrij in de manier waarop zij de waarde van uw lijfrenterekening gebruiken.

Indien u komt te overlijden vóórdat uw uitkering is ingegaan, dan moeten uw erfgenamen het geld gebruiken voor de aankoop van een nabestaandenlijfrente. Een nabestaandenlijfrente is een periodieke uitkering die uw erfgenamen ontvangen van een aanbieder van lijfrente, zoals bij pensioenbeleggen.nl. De exacte voorwaarden waaraan deze uitkering moet voldoen zijn afhankelijk van de relatie die de erfgenaam heeft tot u als rekeninghouder. De meest voorkomende situatie is dat de partner de lijfrente erft. In dat geval moet de uitkering direct ingaan en een looptijd kennen van minimaal vijf jaar.

Overlijden in de uitkeringsfase

Komt u te overlijden in de periode waarin u al een lijfrente uitkering ontvangt? De uitkering wordt dan voortgezet ten behoeve van uw erfgenamen tot de einddatum van de uitkering die u zelf gekozen heeft. Heeft u meerdere erfgenamen? Elk van de erfgenamen krijgt dan een eigen lijfrenterekening.

Wie erft de lijfrente?

Indien u een lijfrenterekening heeft bij een bank of bij een beleggingsonderneming zoals pensioenbeleggen.nl dan wordt op basis van uw testament bepaald wie recht hebben op de waarde van uw lijfrenterekening. Heeft u geen testament? Dan wordt het wettelijke erfrecht gevolgd. Wilt u dat uw lijfrente op een andere manier verdeeld wordt dan de rest van uw nalatenschap? Bijvoorbeeld omdat u wenst dat uw lijfrente geheel aan uw partner toekomt? Dan moet u dat regelen in uw testament. Een notaris kan u daar meer over vertellen.

Kennis maken?

Start nu met Pensioenbeleggen

Hogere rendementen en lagere kosten leiden tot een hoger eindkapitaal en dus een hogere uitkering voor u.

Waarom wachten?

Boek nu uw bestaande lijfrente of stamrecht over naar Index People en profiteer direct.

Vragen over onze beleggingswijze of wilt u in contact komen met een financieel adviseur?
Bel of mail ons!