waardeoverdracht pensioen

Begin vandaag
nog te beleggen
voor uw pensioen
van morgen

Bij Pensioenbeleggen bouwt u vermogen op als aanvulling op uw pensioen. Bedragen die u inlegt kunt u, tot een bepaald maximum, fiscaal aftrekken. Ook betaalt u geen vermogensrendementsheffing over de waarde van uw lijfrente. Rond uw pensioendatum gebruikt u uw lijfrentekapitaal voor de aankoop van een periodieke uitkering als aanvulling op uw pensioen. Die uitkeringen zijn belast. Deze vorm van (aanvullend) pensioen wordt ‘lijfrente’ genoemd.

Veel mensen hebben één of soms meerdere lijfrentepolissen of lijfrenterekeningen. Vaak valt het rendement tegen. Zo is de rente die u ontvangt op een bankspaarrekening al lange tijd heel erg laag. Polissen zijn vaak duur en de beleggingsfondsen waaruit u kunt kiezen renderen lang niet allemaal even goed.

Daarom is er nu Pensioenbeleggen:

  • U laat de waarde van uw bestaande lijfrente(s) fiscaal geruisloos overdragen naar uw rekening bij Pensioenbeleggen;
  • Uw geld wordt belegd door de professionele, onafhankelijke vermogensbeheerders van Index People;
  • De tarieven van Pensioenbeleggen zijn substantieel lager dan bij andere dienstverleners;
  • U kunt fiscaal vriendelijk aanvullende bedragen inleggen.

Waarom sparen voor uw pensioen?

Veel mensen hebben te optimistische verwachtingen over hun pensioen. Hoewel iedereen AOW ontvangt, is de AOW niet meer dan een minimum inkomen. Zelfstandigen en ZZP’ers moeten zelf zorgen voor hun pensioen. Maar ook werknemers ontvangen vaak veel minder pensioen dan ze verwachten. Pensioenregelingen via werkgevers zijn lang niet allemaal even goed. Ook zijn er diverse andere redenen voor een pensioentekort, zoals bijvoorbeeld het wisselen van werkgever, echtscheiding of een auto van de zaak.

Om een behoorlijke aanvulling op uw pensioen te kunnen ontvangen is het belangrijk dat u op tijd begint met het opbouwen van een vermogen.

Snelle scan van uw actuele pensioen

Wilt u inzage in uw eventuele pensioentekort?
Doe dan de scan van FinRust die op eenvoudige wijze uw opgebouwde pensioen laat zien.

Meer pensioen met Pensioenbeleggen

Bij Pensioenbeleggen wordt uw vermogen belegd. Het beheer van uw vermogen wordt verzorgd door de professionele vermogensbeheerders van Index People. De beleggingsportefeuilles zijn volledig duurzaam. Door te beleggen wordt de kans op een beter rendement aanmerkelijk groter dan bij een bankspaarrekening met een doorgaans lage rentevergoeding of een slecht renderende polis.
De tarieven van Pensioenbeleggen zijn veel lager dan gebruikelijk is in de markt. Dit betekent dat u later inkomen uit uw lijfrentevoorziening ontvangt omdat er minder kosten weglekken.

Juist omdat het vermogen voor uw pensioen vaak jarenlang op uw rekening staat voordat u daadwerkelijk met pensioen gaat zijn goede rendementen en lage kosten extra belangrijk. Het scheelt al gauw duizenden euro’s aanvullend pensioen.

U kunt nu starten met Pensioenbeleggen door online een rekening aan te vragen.

Overdracht bestaande lijfrentepolis of bankspaarrekening

Door uw bestaande lijfrentepolis of lijfrenterekening over te laten dragen naar uw rekening bij Pensioenbeleggen profiteert u ook voor uw bestaande lijfrente van de voordelen van professioneel vermogensbeheer tegen uiterst scherpe tarieven.
Een waardeoverdracht aanvragen bij uw huidige maatschappij is niet moeilijk. U leest er alles over op onze website:

Uw lijfrenterekening fiscaal aftrekken

Door (extra) bedragen in te leggen op uw rekening bouwt u meer vermogen op voor uw pensioen. Bedragen die u inlegt op uw lijfrenterekening kunt u fiscaal aftrekken tot een bepaald maximum. U kunt op de website van de Belastingdienst eenvoudig berekenen welk bedrag u dit jaar maximaal kunt aftrekken.

Kennis maken?

Start nu met Pensioenbeleggen

Hogere rendementen en lagere kosten leiden tot een hoger eindkapitaal en dus een hogere uitkering voor u.

Waarom wachten?

Boek nu uw bestaande lijfrente of stamrecht over naar Index People en profiteer direct.

Vragen over onze beleggingswijze of wilt u in contact komen met een financieel adviseur?
Bel of mail ons!