waardeoverdracht pensioen

Begin vandaag
nog te beleggen
voor uw pensioen
van morgen

Bij Pensioenbeleggen bouwt u vermogen op als aanvulling op uw pensioen. Bedragen die u inlegt kunt u, tot een bepaald maximum, fiscaal aftrekken. Ook betaalt u geen vermogensrendementsheffing over de waarde van uw lijfrente. Rond uw pensioendatum gebruikt u uw lijfrentekapitaal voor de aankoop van een periodieke uitkering als aanvulling op uw pensioen. Die uitkeringen zijn belast. Deze vorm van (aanvullend) pensioen wordt ‘lijfrente’ genoemd.

Veel mensen hebben één of soms meerdere lijfrentepolissen of lijfrenterekeningen. Vaak valt het rendement tegen. Zo is de rente die u ontvangt op een bankspaarrekening al lange tijd heel erg laag. Polissen zijn vaak duur en de beleggingsfondsen waaruit u kunt kiezen renderen lang niet allemaal even goed.

Daarom is er nu Pensioenbeleggen:

  • U laat de waarde van uw bestaande lijfrente(s) fiscaal geruisloos overdragen naar uw rekening bij Pensioenbeleggen;
  • Uw geld wordt belegd door de professionele, onafhankelijke vermogensbeheerders van Index People;
  • De tarieven van Pensioenbeleggen zijn substantieel lager dan bij andere dienstverleners;
  • U kunt fiscaal vriendelijk aanvullende bedragen inleggen.

Snelle scan van uw actuele pensioen

Wilt u inzage in uw eventuele pensioentekort?
Doe dan de scan van FinRust die op eenvoudige wijze uw opgebouwde pensioen laat zien.

Meer pensioen met Pensioenbeleggen

Bij Pensioenbeleggen wordt uw vermogen belegd. Het beheer van uw vermogen wordt verzorgd door de professionele vermogensbeheerders van Index People. De beleggingsportefeuilles zijn volledig duurzaam. Door te beleggen wordt de kans op een beter rendement aanmerkelijk groter dan bij een bankspaarrekening met een doorgaans lage rentevergoeding of een slecht renderende polis.
De tarieven van Pensioenbeleggen zijn veel lager dan gebruikelijk is in de markt. Dit betekent dat u later inkomen uit uw lijfrentevoorziening ontvangt omdat er minder kosten weglekken.

Juist omdat het vermogen voor uw pensioen vaak jarenlang op uw rekening staat voordat u daadwerkelijk met pensioen gaat zijn goede rendementen en lage kosten extra belangrijk. Het scheelt al gauw duizenden euro’s aanvullend pensioen.

U kunt nu starten met Pensioenbeleggen door online een rekening aan te vragen.

Overdracht bestaande lijfrentepolis of bankspaarrekening

Door uw bestaande lijfrentepolis of lijfrenterekening over te laten dragen naar uw rekening bij Pensioenbeleggen profiteert u ook voor uw bestaande lijfrente van de voordelen van professioneel vermogensbeheer tegen uiterst scherpe tarieven.
Een waardeoverdracht aanvragen bij uw huidige maatschappij is niet moeilijk. U leest er alles over op onze website:

Kosten van een rekening

Bij Index People streven we naar een langdurige relatie met onze klanten. Aangezien kosten een bepalende factor zijn voor het toekomstige rendement, streven wij naar zo laag mogelijke tarieven. Lage kosten leiden voor u tot een hoger rendement en daarmee tot een hogere uitkering.

Op de pagina tarieven vertellen we u hier meer over.

Lijfrente opbouwend

Waarom sparen voor uw pensioen?

Veel mensen hebben te optimistische verwachtingen over hun pensioen. Hoewel iedereen AOW ontvangt, is de AOW niet meer dan een minimum inkomen. Zelfstandigen en ZZP’ers moeten zelf zorgen voor hun pensioen. Maar ook werknemers ontvangen vaak veel minder pensioen dan ze verwachten. Pensioenregelingen via werkgevers zijn lang niet allemaal even goed. Ook zijn er diverse andere redenen voor een pensioentekort, zoals bijvoorbeeld het wisselen van werkgever, echtscheiding of een auto van de zaak.

Om een behoorlijke aanvulling op uw pensioen te kunnen ontvangen is het belangrijk dat u op tijd begint met het opbouwen van een vermogen.

Waarom beleggen in de opbouwfase?

Door (extra) bedragen in te leggen op uw rekening bouwt u meer vermogen op voor uw pensioen. Bedragen die u inlegt op uw lijfrenterekening kunt u fiscaal aftrekken tot een bepaald maximum. U kunt op de website van de Belastingdienst eenvoudig berekenen welk bedrag u dit jaar maximaal kunt aftrekken.

Lijfrente uitkerend

Bij Pensioenbeleggen blijft u met uw lijfrentekapitaal beleggen in de periode waarin u uw uitkering ontvangt. Daardoor maakt u kans op een beter rendement dan de rentevergoeding die u elders ontvangt. Een beter rendement leidt tot een hogere uitkering. Dat levert over de gehele looptijd van uw uitkering al snel een groot voordeel op.

U kiest zelf, binnen de fiscale grenzen, de looptijd van uw uitkering. Elk jaar stellen we de hoogte van uw uitkering opnieuw vast op basis van de behaalde beleggingsresultaten. Zijn de beleggingsresultaten hoger geweest dan verwacht? Dan gaat uw uitkering omhoog. Zijn de beleggingsresultaten lager geweest dan verwacht? Dan wordt uw uitkering in het nieuwe jaar lager.

Waarom beleggen in de uitkeringsfase?

Bij een bank legt u uzelf voor de hele looptijd vast op de rentevergoeding die uw bank u op dit moment biedt. Dat leidt meestal tot een relatief lage uitkering. Door uw geld te laten beleggen maakt u kans op een hoger rendement. Dat leidt al snel tot een gemiddelde uitkering die aanzienlijk hoger is dan de uitkering die u van uw bank zou ontvangen.

Bij een beleggingslijfrente is uw uitkering niet gegarandeerd. Het kan dus ook zo zijn dat uw uitkering op enig moment lager wordt. Het is goed dat u zich daar bewust van bent en dat u bij zo’n daling niet in de problemen komt.

Juist omdat u uw lijfrentekapitaal in de uitkeringsfase jarenlang op uw rekening staat zijn goede rendementen en lage kosten extra belangrijk. Het scheelt al gauw duizenden euro’s aanvullend pensioen.

Komt u onverhoopt te overlijden gedurende de looptijd? Uw uitkering wordt dan voortgezet ten behoeve van uw erfgenamen en er vindt dus géén vermogensverlies plaats.

Hoe zit het fiscaal?

U heeft in het verleden de bedragen die u heeft ingelegd op uw lijfrente kunnen aftrekken van de belasting. De uitkeringen die u gaat ontvangen zijn daarom belast. Daarnaast zijn er (fiscale) regels over uw leeftijd op de ingangsdatum van uw uitkering en over de looptijd van uw uitkering. Op onze website vindt u een document met de belangrijkste regels. Voor meer informatie over uw persoonlijke situatie en een advies kunt u contact opnemen met een financieel adviseur.

Bereken zelf uw maandelijkse uitkering

Twee kolommen
Verticaal
Horizontaal

Bereken uw uitkering

Gemiddelde maandelijkse uitkering (bruto)*

Naam Option/Unit Totaal
"{{getWooProductName}}" is toegevoegd aan je winkelwagen

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Betaalmethode: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

* De berekende uitkering is een bruto uitkering. U bent loonheffing verschuldigd over uw uitkering. Wij houden een voorheffing in en keren het netto bedrag aan u uit. Indien onze voorheffing te hoog of te laag is, dan wordt het verschil bij uw belastingaangifte door de belastingdienst met u verrekend.

Aan deze proefberekening kunnen geen rechten worden ontleend. In de berekening is rekening gehouden met de kosten van een uitkerende lijfrente bij Pensioenbeleggen (€120 jaarlijkse kosten + 0.38% beheervergoeding + een schatting van de interne fondskosten van 0.22%). Meer informatie over de rendementen van Pensioenbeleggen vindt u hier.

Kennis maken?

Start nu met Pensioenbeleggen

Hogere rendementen en lagere kosten leiden tot een hoger eindkapitaal en dus een hogere uitkering voor u.

Waarom wachten?

Boek nu uw bestaande lijfrente of stamrecht over naar Index People en profiteer direct.

Vragen over onze beleggingswijze of wilt u in contact komen met een financieel adviseur?
Bel of mail ons!