NIEUWS
Veel hogere jaarruimte door nieuwe pensioenwet

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Eerste Kamer eind mei de nieuwe Pensioenwet ‘Wet Toekomst Pensioenen’ heeft goedgekeurd. Een enorme wijziging van het Nederlandse pensioenstelsel, waar tien tot vijftien jaar over onderhandeld is.

De meeste wijzigingen hebben betrekking op het pensioen dat werknemers via hun werkgever opbouwen. Er zijn echter ook wijzigingen voor de pensioenaanvulling die mensen zelf kunnen opbouwen, ook wel ‘lijfrente’ of ‘banksparen’ genoemd. Lijfrente is interessant voor mensen die geen of te weinig pensioen via hun werkgever opbouwen. Voor zzp’ers en andere zelfstandig ondernemers is lijfrente zelfs de enige manier om met hulp van de fiscus pensioen op te bouwen.

Bedragen die op een lijfrente- of bankspaarrekening worden ingelegd zijn van de belasting aftrekbaar, voor zo ver deze bedragen een bepaald maximum niet overschrijden. Dit maximum wordt ook wel ‘jaarruimte’ genoemd. Onder de oude pensioenwet was de jaarruimte veel lager dan het bedrag dat iemand met hetzelfde inkomen in een pensioenregeling via zijn werkgever kon ontvangen. Dat is in de nieuwe pensioenwet aangepast in die zin dat de jaarruimte fors is verhoogd.

Onder de oude wet mocht iemand maximaal 13% van zijn zogenaamde pensioengrondslag op een lijfrenterekening storten en van de belasting aftrekken. Onder de nieuwe wet is dit percentage verhoogd tot maar liefst 30%.

Met ‘pensioengrondslag’ wordt daarbij bedoeld het inkomen minus een franchise die samenhangt met de AOW die u tezijnertijd gaat ontvangen. Voor de AOW die u gaat ontvangen hoeft u zelf immers geen pensioen meer op te bouwen.

Voorbeeld

Stel u heeft (in 2022) een inkomen van EUR 50.000. De door de overheid vastgestelde franchise bedraagt in 2023 EUR 13.646. Onder de oude wet had u in dit voorbeeld een jaarruimte van (13% * (50.000 – 13.646) = ) EUR 4.726. Onder de nieuwe pensioenwet bedraagt uw jaarruimte in dit voorbeeld (30% * (50.000 – 13.646) = ) EUR 10.906.

Overigens kunnen er in uw situatie nog andere factoren van invloed zijn op uw jaarruimte, bijvoorbeeld wanneer u ook pensioen via uw werkgever heeft opgebouwd.

Wanneer gaat de wijziging in?

De nieuwe Pensioenwet gaat in op 1 juli 2023. De verhoging van de jaarruimte geldt echter voor het hele jaar 2023.

Voor meer informatie over lijfrente of het openen van een rekening kijkt u op pensioenbeleggen.nl/lijfrente.

Kennis maken?

Start nu met Pensioenbeleggen

Hogere rendementen en lagere kosten leiden tot een hoger eindkapitaal en dus een hogere uitkering voor u.

Waarom wachten?

Boek nu uw bestaande lijfrente of stamrecht over naar Index People en profiteer direct.

Vragen over onze beleggingswijze of wilt u in contact komen met een financieel adviseur?
Bel of mail ons!