NIEUWS
Kan ik mijn bankspaarrekening omzetten naar beleggen?

Veel mensen hebben gespaard voor een aanvulling op hun pensioen via een zogenoemde bankspaarrekening. Deze rekeningen worden bijvoorbeeld ‘Pensioenaanvulling’ of ‘Toekomstsparen’ genoemd. Met zo’n bankspaarrekening profiteert u van de fiscale voordelen die bestaan voor het opbouwen van een pensioenaanvulling en ontvangt u van uw bank een rentevergoeding.

De rente is weliswaar de laatste tijd is gestegen maar is nog steeds laag. Oversluiten naar een lijfrentebeleggingsrekening kan een goed alternatief zijn. Beleggen biedt weliswaar geen garanties, maar historisch gezien is het gemiddelde rendement een stuk hoger dan de ongeveer 2% (variabele) rente die u momenteel (voorjaar 2024) bij een bank ontvangt. Juist omdat het bij het opbouwen van een aanvullend pensioen vaak om een periode van vele jaren gaat levert een beter rendement echt een stuk hoger eindkapitaal en dus een hogere pensioenaanvulling op.

Kan ik zomaar oversluiten?

U kunt uw bankspaarrekening fiscaal geruisloos oversluiten naar een lijfrentebeleggingsrekening bij Pensioenbeleggen. Hierbij kunt u gebruik maken van de voorbeeldbrief op onze website. Uw huidige aanbieder maakt uw lijfrentekapitaal dan over naar uw lijfrentebeleggingsrekening bij Pensioenbeleggen. Fiscaal gezien verandert er niets, maar u maakt wel kans op een beter rendement.

Vaste en variabele rente

Bij uw huidige bank heeft u kunnen kiezen voor een vaste of een variabele rente. Bij een variabele rente verandert de rente die u ontvangt wanneer de bank haar rentetarieven verandert. Bij een vaste rente zet u uw rente voor een aantal jaren vast. Meestal biedt uw bank dan een wat hogere rentevergoeding. Wanneer u heeft gekozen voor een vaste rente, dan kan het zijn dat uw bank u een boeterente in rekening brengt wanneer u vóór de overeengekomen einddatum overstapt. Dat is het geval wanneer de rente die u ontvangt lager is dan de actuele rentetarieven van uw bank. U kunt een opgave van de boeterente aanvragen bij uw bank vóórdat u besluit of u wel of niet overstapt.

Een boeterente moeten betalen is natuurlijk nooit leuk, maar vaak wordt deze bij een beter rendement al snel terug verdiend.

U ontvangt al een uitkering

Wanneer u al met pensioen bent en u ontvangt een uitkering uit een bankspaarrekening, dan kan overstappen naar een beleggingslijfrente nog altijd interessant zijn. Wanneer het gemiddelde beleggingsrendement hoger is dan uw huidige rentevergoeding, dan levert een beleggingslijfrente meer op. Binnen de fiscale regels mag u uw uitkerende bankspaarlijfrente oversluiten naar een beleggingslijfrente. Wel zijn er banken die deze mogelijkheid in hun voorwaarden hebben uitgesloten. Informeert u naar de mogelijkheden bij uw bank, waarbij u duidelijk moet aangeven dat u waardeoverdracht overweegt en niet het (in één keer) laten uitbetalen van het saldo naar uw privé rekening (afkoop).

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden in uw situatie, neem dat contact op met een financieel adviseur. Wat kan Pensioenbeleggen voor u betekenen?

Kennis maken?

Start nu met Pensioenbeleggen

Hogere rendementen en lagere kosten leiden tot een hoger eindkapitaal en dus een hogere uitkering voor u.

Waarom wachten?

Boek nu uw bestaande lijfrente of stamrecht over naar Index People en profiteer direct.

Vragen over onze beleggingswijze of wilt u in contact komen met een financieel adviseur?
Bel of mail ons!