Welke regels gelden er voor uw lijfrente uitkering?

Wanneer u (bijna) uw pensioendatum bereikt, dan moet u uw lijfrentekapitaal omzetten in een periodieke uitkering. Daarbij kunt u verschillende keuzes maken, afhankelijk van uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Er zijn tevens wettelijke en fiscale regels waar u aan moet voldoen.

De eerste regel is dat de looptijd van uw uitkering niet korter mag zijn dan vijf jaar. Een langere looptijd mag ook.

De tweede regel is dat uw uitkering niet eerder mag ingaan dan het kalenderjaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. Tevens mag uw uitkering niet later ingaan dan het kalenderjaar vijf jaar nadat u uw AOW-leeftijd bereikt. Bereikt u bijvoorbeeld in 2025 uw AOW-leeftijd? Uw uitkering mag dan niet eerder ingaan dan januari 2025 en niet later dan december 2030.

Maximale tijdelijke oudedagslijfrente EUR 26.463

Heeft u een aanzienlijk lijfrentekapitaal opgebouwd? Dan kan het zijn dat u moet kiezen voor een uitkeringsduur die langer is dan vijf jaar. Uw uitkering op jaarbasis mag namelijk niet hoger zijn dan (bruto) EUR 26.463. Gaat u met de door u gekozen looptijd over dit maximum heen? Dan moet u kiezen voor een langere looptijd. Het maximum van EUR 26.463 geldt voor 2024 en wordt elk jaar iets verhoogd. Verder is deze regel niet van toepassing wanneer u kiest voor een uitkeringsduur van minimaal 20 jaar.

Soms is er meer mogelijk

De regels hierboven zijn de hoofdregels. Er zijn echter diverse situaties waarbij er toch meer mogelijk is. Vaak is het mogelijk om uw uitkering eerder te laten ingaan dan het kalenderjaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt, al dan niet voor een deel van uw lijfrentekapitaal. De exacte mogelijkheden zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Keuze van aanbieder

U moet uw lijfrentekapitaal onderbrengen bij een zogenaamde ‘toegelaten aanbieder.’ Dat kan een bank zijn, een verzekeraar, een beleggingsonderneming of beleggingsinstelling.

U bent dus niet verplicht om uw uitkering aan te kopen bij de instelling waar u uw kapitaal ook hebt opgebouwd.

Een belangrijke keuze is of u een gegarandeerde uitkering wenst of dat u kiest voor een beleggingslijfrente. Bij een beleggingslijfrente is de hoogte van uw uitkering afhankelijk van de behaalde beleggingsresultaten. Wanneer het gemiddelde beleggingsrendement hoger is dan de rente die u ontvangt bij een bank, dan levert een beleggingslijfrente uiteindelijk meer op.

Wanneer u een lijfrentekapitaal van enige omvang hebt opgebouwd kunt u er ook nog voor kiezen om een deel van uw lijfrentekapitaal te laten beleggen en voor het andere deel te kiezen voor een gegarandeerde uitkering.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw situatie? Het kan verstandig zijn om contact op te nemen met een financieel adviseur. Wilt u weten wat Pensioenbeleggen voor u kan betekenen? Kijk dan op onze lijfrente pagina.

Wat kunt u met een oud regime lijfrente?

Wanneer u vóór 1992 een lijfrenteverzekering heeft afgesloten, dan valt uw lijfrente mogelijk nog onder het pré-brede herwaarderingsregime, beter bekend als het ‘oude regime’. Met een oude regime polis heeft u een aantal mogelijkheden die u onder het nieuwe regime niet heeft. In de eerste plaats kunt u met een oud regime lijfrente uw uitkeringen schenken aan iemand anders.

Bijvoorbeeld aan een studerend (klein)kind. Een tweede mogelijkheid die u onder het oude regime heeft is dat u eenmalig een bedrag kunt opnemen. U betaalt over dat opgenomen bedrag dan wel inkomstenbelasting, maar géén fiscale boete (revisierente). Bovendien zijn de regels met betrekking tot uw leeftijd op de ingangsdatum van uw uitkering en de looptijd van uw uitkering onder het oude regime soepeler. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om uw uitkering pas op uw 75e in te laten gaan.

Overstap naar bank of beleggingsonderneming

Wanneer u met uw lijfrente overstapt naar een bank of beleggingsonderneming dan valt uw lijfrente onder de regels van het nieuwe regime. U kunt dan dus géén gebruik meer maken van de extra mogelijkheden van het oude regime. Of dat erg is, is afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Wanneer u geen behoefte heeft aan de mogelijkheden van het oude regime, dan passen uw wensen meestal ook wel binnen het nieuwe regime. De meeste mensen hebben hun lijfrente immers bedoeld als een aanvulling op hun eigen pensioen. Het is wel goed om te weten dat een overstap naar een bank of beleggingsonderneming leidt tot verlies van het oude regime.

Nadeel oud regime

Het oude regime kent ook een belangrijk nadeel, namelijk het feit dat u – wanneer u het oude regime wilt behouden – uw lijfrente uitsluitend bij een verzekeraar kunt onderbrengen. Daarmee is het aantal aanbieders waar u uit kunt kiezen veel beperkter, zeker wanneer u ook in de uitkeringsfase wilt doorbeleggen. Daarnaast is het bij een verzekeraar – vooral in de uitkeringsfase – altijd een aandachtspunt wat er met uw geld gebeurt wanneer u komt te overlijden. Bij een bank of een beleggingsonderneming gaat uw geld na uw overlijden altijd naar uw erfgenamen.

Wanneer u wilt weten of het verstandig is om uw oud regime lijfrente over te sluiten kunt u contact opnemen met een financieel adviseur. Of wilt u zelf uw maandelijkse uitkering berekenen.

Hoe krijg ik snel en eenvoudig inzicht in mijn pensioen?

De meeste mensen zijn zich ervan bewust dat het verstandig is om op tijd na te gaan of er voldoende inkomen is na hun pensioen. Vaak ervaren mensen pensioenzaken echter ook als complex en saai, waardoor ze er geen, of niet voldoende, aandacht aan besteden.

Pensioenbeleggen helpt u hierbij op weg met behulp van twee slimme tools:

Via de Pensioenscan krijgt u eenvoudig inzicht in uw huidige pensioensituatie. U logt in met uw DigiD en vervolgens krijgt u automatisch een overzicht van het pensioen dat u kunt verwachten op basis van zowel uw AOW als het pensioen dat u via uw werkgever(s) heeft opgebouwd.

Door in de tool aan te geven wat uw huidige inkomen is en/of het inkomen dat u na uw pensioen wenst, ziet u meteen of u voldoende opbouwt of dat sprake is van een tekort.

Is er inderdaad sprake van een tekort? Door middel van de Doelmonitor kunt u berekenen welke maandelijkse inleg nodig is om op uw pensioendatum het benodigde kapitaal voor uw (aanvullende) pensioen te bereiken.

Daarbij is het interessant om te weten dat de bedragen die u inlegt in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar zijn. Daar staat overigens tegenover dat uw aanvullende pensioenuitkering te zijner tijd belast zal zijn, maar meestal tegen een lager belastingtarief.

Na het gebruik van deze tools kan het nog steeds zijn dat u pensioenaangelegenheden ingewikkeld vindt. Er zijn in Nederland veel goede financieel adviseurs die u verder kunnen helpen, met onze tools heeft u in ieder geval al een goede eerste indruk.

Wilt u meer weten of een rekening openen?

Meeste mensen die minder gaan werken vergeten pensioen

Bijna 70% van de mensen die besluit om minder te gaan werken kijkt uitsluitend naar de gevolgen voor het huidige inkomen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in samenwerking met Wijzer in Geldzaken. Minder gaan werken heeft echter ook gevolgen voor de pensioenopbouw en dus voor uw inkomen na uw pensioen. Zeker wanneer het gaat om een langere periode waarin minder gewerkt wordt kunnen de gevolgen voor het inkomen na pensioen aanzienlijk zijn.

Wijzer in Geldzaken heeft voor verschillende voorbeeldsituaties in kaart gebracht wat de gevolgen voor het huidige én het toekomstige inkomen zijn wanneer u besluit om meer of minder te gaan werken. Hoewel elke situatie uiteraard weer anders is, geven deze voorbeeldsituaties een aardige indruk.

Vanzelfsprekend zijn er vaak goede redenen om minder te gaan werken, maar het is verstandig dat u zich ervan bewust bent dat minder werken ook gevolgen heeft voor uw pensioen. Een goed moment om eens te kijken naar uw algehele pensioensituatie, zodat u op tijd actie kunt ondernemen wanneer dat nodig is. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om zelf een aanvulling op uw pensioen op te bouwen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden om zelf een aanvulling op uw pensioen op te bouwen bekijk onze lijfrente en stamrecht oplossingen.

Hoe bereken ik mijn jaarruimte?

Bedragen die u stort op uw lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen kunt u fiscaal aftrekken. Het bedrag dat u kunt aftrekken is wel gemaximeerd. Het maximale bedrag wordt ‘jaarruimte’ genoemd.

Wilt u weten welk bedrag u maximaal kunt aftrekken? U berekent dit eenvoudig op belastingdienst.nl.

Om te berekenen wat uw jaarruimte in 2023 is, heeft u uw inkomen van 2022 nodig. U vindt dit (bijvoorbeeld) op uw belastingaangifte. Het gaat daarbij om uw (bruto) inkomen uit loondienst en/of uw inkomen uit onderneming vóór allerlei eventuele aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek of de ondernemersaftrek.

Wanneer u in loondienst werkt en (ook) pensioen opbouwt via uw werkgever, dan heeft u voor de berekening ook uw factor A over 2022 nodig. Klinkt ingewikkeld, maar wanneer u op het jaaroverzicht van uw pensioenuitvoerder over 2022 kijkt, dan wordt daar een getal vermeld. Dat is uw factor A. Kunt u uw jaaroverzicht niet vinden? Bel dan even met uw pensioenuitvoerder. Zij kunnen u vertellen wat uw factor A over 2022 is.

Bent u ondernemer? Dan kan het zo zijn dat u in 2022 ook pensioen heeft opgebouwd via een Fiscale Oudedagsreserve (FOR), een oudedagsvoorziening op uw balans. Wanneer u dat heeft gedaan, dan moet u bij de berekening van uw jaarruimte rekening houden met de toevoeging aan uw FOR in 2022. De mogelijkheid om bedragen toe te voegen aan uw FOR is overigens per 1 januari 2023 afgeschaft.

Indien u in de afgelopen tien jaar uw jaarruimte niet (volledig) hebt gebruikt, kunt u mogelijk nog meer lijfrente inleg storten. Dat wordt ‘reserveringsruimte’ genoemd. Ook uw reserveringsruimte kunt u berekenen op de website van de Belastingdienst.

Wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid om nog in 2023 een bedrag op uw lijfrenterekening te storten en fiscaal af te trekken? Zorg er dan voor dat dit bedrag uiterlijk 31 december 2023 op uw lijfrenterekening is bijgeschreven!

Voor meer informatie over Pensioenbeleggen én het aanvragen van een rekening

Een 5-sterren beoordeling van MoneyView! 

We zijn trots om mede te delen dat Pensioenbeleggen.nl een 5-sterren beoordeling heeft gekregen van MoneyView! MoneyView is een financieel onderzoekscentrum. Zij doen ieder jaar onderzoek naar de producten, voorwaarden en tarieven van onder andere banken en verzekeraars, financieel adviseurs, pensioenadviseurs, accountants en vergelijkers. Met transparante criteria die voor iedere deelnemer (geldverstrekker) gelijk zijn. De beoordelingen van MoneyView zijn 100% onafhankelijk. Pensioenbeleggen heeft van Moneyview de maximale score gekregen in de categorie ‘Lijfrente Beleggen’. Slechts twee partijen hebben deze beoordeling gekregen op basis van Product Rating Voorwaarden. Hier zijn wij ontzettend trots op! Pensioenbeleggen (een 100% label van Index People Vermogensbeheer) biedt lijfrentes aan in een opbouwende en in een uitkerende variant. Tegen bijzonder lage kosten kunt u op een zeer professionele manier beleggen. Bovendien ook nog met een volledig Duurzame portefeuille want u belegt tenslotte voor de toekomst!

MoneyView beoordeling

Regel vóór 31 december belastingvoordeel door pensioen op te bouwen!


Wilt u minder belasting betalen en tegelijk werken aan een beter pensioen? Dat kan! Bedragen die u stort op een lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen kunt u namelijk fiscaal aftrekken. Zo betaalt u direct minder belasting. Wilt u al over het jaar 2023 minder belasting betalen? Open dan nu een lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen stort vóór 31 december aanstaande uw inleg voor 2023.

Hoe werkt het?

  • U opent een lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen
  • U stort vóór 31 december 2023 geld naar uw rekening bij Pensioenbeleggen
  • Bij uw aangifte inkomstenbelasting over 2023 voert u uw storting als aftrekpost op
  • Na uw pensioen gebruikt u het geld voor een periodieke (lijfrente)uitkering. Die uitkeringen zijn dan belast, maar de meeste mensen betalen na hun AOW-datum een veel lager belastingtarief
  • Over geld op uw lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen hoeft u géén vermogensrendementsheffing te betalen

Let op! Het bedrag dat u kunt storten is fiscaal gemaximeerd. Op de website van de Belastingdienst berekent u eenvoudig welk bedrag u maximaal kunt storten. U gebruikt daarvoor uw (inkomens)gegevens over het jaar 2022. Door de nieuwe pensioenwet is het bedrag dat u maximaal kunt storten met ingang van dit jaar overigens fors verhoogd.

Aankomende Webinars

Pensioenbeleggen Webinars die op de planning staan:

Schrijf u in voor de Pensioenbeleggen webinars door op de bovenstaande links te klikken. We kijken ernaar uit u daar te verwelkomen!

Afgelopen webinars

Alle live webinars worden opgenomen, wilt u graag een webinar terugkijken neem dan contact op via de contact pagina.

Afgelopen webinars van Pensioenbeleggen:

Uitkerende lijfrente

Webinar 12 december 2023 door Pensioenbeleggen

Ontdek de voordelen van uitkerende lijfrente met Pensioenbeleggen. Juist omdat uw lijfrentekapitaal in de uitkeringsfase jarenlang op uw rekening staat zijn goede rendementen en lage kosten extra belangrijk. Het scheelt al gauw duizenden euro’s aanvullend pensioen. Wij praten u in dit webinar graag bij over het op deze manier beleggen.

Opbouwende lijfrente

Webinar 6 december 2023 door Pensioenbeleggen

We praten u bij over de mogelijkheden om op een fiscaal gunstige manier aan uw pensioen te bouwen door (extra) bedragen in te leggen. Bedragen die u inlegt op uw lijfrenterekening kunt u namelijk fiscaal aftrekken tot een bepaald maximum. Ook betaalt u geen vermogensrendementsheffing over de waarde van uw lijfrente. Wij denken met u mee over meer financiële zekerheid voor uw toekomst.

Het pensioenprobleem van Nederland: hoe lossen we dit samen op?

Webinar 30 november 2023 door Pensioenbeleggen en FinRust

Roeland Scheffer namens Index People en Marco Kok van FinRust geven een interessant webinar, waarin het pensioenprobleem van Nederland centraal staat. Het webinar zal enerzijds gaan over de omvang van het pensioenprobleem, om een idee te krijgen van de urgentie. Anderzijds zal het webinar gaan over hoe dit probleem opgelost kan worden via een opbouwende of uitkerende lijfrente.

Hoe werkt een beleggingslijfrente?

Als u een lijfrente-uitkering op beleggingsbasis overweegt dan is het belangrijk om te weten hoe een beleggingslijfrente werkt. 

Wanneer u kiest voor een lijfrente-uitkering bij een bank dan is uw uitkering gegarandeerd. De bank berekent uw uitkering op basis van de rentestand bij de aanvang van uw uitkering en u weet gedurende de gehele looptijd precies hoe hoog uw uitkering zal zijn.  

Kiest u daarentegen voor een lijfrente-uitkering bij een beleggingsonderneming zoals Pensioenbeleggen, dan wordt uw geld belegd. Bij aanvang wordt uw uitkering berekend op basis van de wettelijke rente, ook wel het u-rendement genoemd. Elk jaar wordt de hoogte van uw uitkering opnieuw berekend. Als het behaalde beleggingsrendement hoger is dan de wettelijke rente, dan stijgt uw uitkering het jaar erop. Het is echter belangrijk te realiseren dat er een risico aan verbonden is, het beleggingsrendement kan namelijk ook lager uitvallen. 

In de afgelopen maanden lag het u-rendement tussen de 2,5% en 2,9%. Zolang de beleggingsonderneming in staat is om een gemiddeld beleggingsrendement te behalen dat hoger is dan dit percentage, dan blijft uw uitkering stijgen. 

Als u voor een lijfrente-uitkering bij een bank heeft gekozen, dan stijgt uw uitkering niet mee met de hogere rente, maar blijft gebaseerd op de lagere rente bij aanvang.

Bent u benieuwd wat Pensioenbeleggen voor u kan betekenen?  

Op onze website vindt u meer informatie, kunt u berekenen wat een beleggingslijfrente u kan opleveren en kunt u eenvoudig een beleggingsrekening openen.

Lijfrente bij een verzekeraar een goed idee?

Mocht u uw lijfrentekapitaal willen gebruiken voor een periodieke lijfrente-uitkering, dan heeft u de keuze tussen een bank, een beleggingsonderneming of een verzekeraar. Recentelijk bieden veel verzekeraars een hogere rentevergoeding en daarmee een aantrekkelijkere uitkering dan banken. Maar is de keuze voor een verzekeraar altijd de beste keuze?

Het belangrijkste verschil tussen een verzekeraar, een bank en een beleggingsonderneming is wat er met uw geld gebeurt als u onverhoopt komt te overlijden gedurende de looptijd van uw uitkering. Aangezien u, als u met pensioen gaat, zich doorgaans bewust bent van de eindigheid van het leven, is dit een belangrijk aandachtspunt.

Bij een verzekeraar vervalt uw lijfrentekapitaal bij overlijden aan de verzekeraar, wat betekent dat uw nabestaanden niets ontvangen. Hoewel u kunt verzekeren dat (een deel van) de uitkering doorgaat aan uw partner, is het geen garantie dat uw partner de einddatum van uw uitkering zal halen. Het is zelfs mogelijk dat uw partner eerder komt te overlijden dan uzelf.

Bij een bank of beleggingsonderneming is de situatie anders: ongeacht of uw erfgenamen uw partner, kinderen, buren of een goed doel zijn, bij overlijden gaat uw lijfrentekapitaal in zijn geheel naar uw erfgenamen.

Wilt u weten wat Pensioenbeleggen voor u kan betekenen? 

Op onze website vindt u meer informatie, kunt u berekenen wat een beleggingslijfrente u kan opleveren, en kunt u eenvoudig een rekening aanvragen.