De gevolgen voor uw pensioen wanneer u niet altijd in Nederland heeft gewoond

Pensioen in Nederland is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De basis van uw pensioen wordt gevormd door de AOW: Een uitkering die u vanaf de door de overheid vastgestelde AOW-datum van de overheid ontvangt. De AOW is echt een basisuitkering: De hoogte van de AOW ligt ergens tussen bijstandsniveau en het minimumloon. Wanneer u uitsluitend een AOW-uitkering ontvangt hoeft u dus niet te verhongeren, maar veel ruimte voor luxe is er ook niet.

Iedereen die in de 50 jaar voorafgaand aan zijn of haar AOW-datum in Nederland heeft gewoond ontvangt AOW. Maar wat gebeurt er nu wanneer u een deel van die periode in het buitenland heeft gewoond? Bijvoorbeeld omdat u een aantal jaar in het buitenland heeft gewoond en gewerkt. Of omdat u oorspronkelijk niet uit Nederland komt en u pas op latere leeftijd naar Nederland bent gekomen?

Wanneer u in de 50 jaar voorafgaand aan uw AOW-datum deels niet in Nederland heeft gewoond, dan wordt uw AOW met 2% gekort voor elk jaar in deze periode dat u niet in Nederland woonde.

Stel dat u pas op 40-jarige leeftijd naar Nederland bent gekomen en u bereikt op 67-jarige leeftijd de AOW-leeftijd: U heeft dan uitsluitend de 27 jaar voorafgaand aan uw AOW in Nederland gewoond en uw toch al niet al te hoge AOW-uitkering wordt (levenslang) gekort met (23 jaar * 2%) 46%.

Veel mensen, zeker mensen die in loondienst werken, gaan er automatisch vanuit dat het allemaal wel goed komt met hun pensioen of dat het later nog wel geregeld kan worden. In de praktijk valt het pensioen dat mensen kunnen verwachten vaak tegen wanneer ze zich in hun persoonlijke situatie verdiepen. Via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u eenvoudig een goede indicatie van het pensioen dat u kunt verwachten uit hoofde van uw AOW en het pensioen dat u via uw werkgever(s) heeft opgebouwd.

Heeft u minder pensioen opgebouwd dan u denkt nodig te hebben? Dan is het verstandig om tijdig te beginnen met het opbouwen van een aanvullend pensioen, bijvoorbeeld via een lijfrente.

Heeft u een tijd in het buitenland gewoond? Dan is het in verband met de korting op uw AOW dus nóg belangrijker om op tijd te kijken of u straks het pensioen zult ontvangen wat u nodig heeft.

BLG Wonen stopt vanaf 1 juni 2023 met het aanbieden van nieuwe bankspaarrekeningen.

BLG Wonen stopt vanaf 1 juni 2023 met het aanbieden van nieuwe bankspaarrekeningen.

Wat betekent dit voor u? Heeft u al een uitkeerrekening bij BLG Wonen dan blijft deze uitkering gewoon lopen. Heeft u een opbouwrekening bij BLG Wonen dan kunt u ook na 1 juni 2023 blijven opbouwen maar het is dan niet meer mogelijk om bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd uw rekening om te zetten in een uitkeerrekening.

Benieuwd naar de mogelijkheden om over te stappen naar Pensioenbeleggen.nl, neem dan contact met ons op via – [email protected] of – 023-2044659.