veelgestelde pensioen vragen
Begin vandaag
nog te beleggen
voor uw pensioen
van morgen

Onderstaand een overzicht van veelgestelde vragen.

U kunt bij uw huidige bank of verzekeraar vragen om uw lijfrente- of stamrechtkapitaal over te dragen naar uw rekening bij Pensioenbeleggen.nl. Op onze website vindt u uitgebreide informatie over het aanvragen van waardeoverdracht. Ook vindt u voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken. Het is fiscaal van groot belang dat uw huidige maatschappij uw kapitaal rechtstreeks overboekt naar Pensioenbeleggen.nl en niet via uw privé rekening.

Er bestaan veel verschillende polissen en rekeningen. Op onze website onder documenten vindt u een aantal belangrijke (fiscale) aandachtspunten wanneer u uw lijfrentekapitaal wilt laten overdragen. Wanneer u twijfelt kunt u het beste een financieel adviseur inschakelen.

Er is geen minimale inleg.

U hoeft géén vermogensrendementsheffing te betalen over de waarde van uw lijfrente- of stamrechtrekening. U telt deze waarde bij uw belastingaangifte dus niet op bij de waarde van uw vermogen.

Het geld van onze klanten wordt ondergebracht in een aparte stichting (Stichting Beleggingsrekening E-Giro). Mocht Index People (de aanbieder van Pensioenbelegen.nl) ooit onverhoopt in financiële problemen komen, dan valt het geld en de beleggingen van onze klanten buiten een eventueel faillissement.

Pensioenbeleggen.nl geeft géén financieel advies. Er zijn in Nederland heel veel financieel adviseurs die u graag helpen. Indien u dat wenst kunnen wij u in contact brengen met een financieel adviseur die gespecialiseerd is in pensioenadvies.

Lijfrente is een voorziening voor een aanvullend pensioen. Het gaat om een kapitaal dat u zelf hebt opgebouwd en niet om een pensioen dat via uw werkgever is opgebouwd. Bedragen die u inlegt zijn tot een maximum fiscaal aftrekbaar. De pensioenuitkeringen die u in de toekomst ontvangt zijn belast.

Bedragen die u inlegt op uw lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen.nl kunt u aftrekken van de belasting.
Het maximale bedrag dat u kunt aftrekken wordt ‘jaarruimte’ genoemd. Indien u meer wilt inleggen dan uw jaarruimte en u heeft de afgelopen zeven jaar niet altijd uw volledige jaarruimte benut, dan kunt u misschien nog een beroep doen op uw reserveringsruimte. Op de website van de Belastingdienst kunt u uw jaarruimte en uw reserveringsruimte berekenen. U kunt ook een beroep doen op een financieel adviseur.

U kunt een bedrag overmaken naar IBAN NL97 RABO 0364 5864 86 ten name van Stichting Beleggingsrekening E-Giro. Vermeld u daarbij uw rekeningnummer bij Pensioenbeleggen.nl.

U moet uw lijfrente- of stamrechtkapitaal uiteindelijk omzetten in een periodieke uitkering. Op het moment waarop u de periodieke uitkering wilt aankopen beslist u bij welke financiële instelling u dat wilt doen. Voor meer informatie bekijk de pagina van lijfrente.

U moet uw lijfrentekapitaal uiteindelijk omzetten in een periodieke lijfrenteuitkering. Dat moet u uiterlijk doen in het kalenderjaar vijf jaar nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Bereikt u bijvoorbeeld op 1 april 2022 de AOW-leeftijd? Uw uitkering moet dan uiterlijk ingaan in december 2027.

U bent in beginsel verplicht om de waarde van uw rekening te gebruiken voor de aankoop van een periodieke lijfrente uitkering die voldoet aan de voorwaarden van de wet. Indien u toch besluit om de waarde van uw rekening in één keer op te nemen, dan betaalt u belasting over het opgenomen bedrag. Daarnaast bent u een fiscale boete van 20% van de waarde (revisierente) verschuldigd, tenzij de waarde van uw rekening lager is dan EUR 4.898 (cijfer 2023).

U kunt de waarde van uw oud regime lijfrentepolis laten overdragen naar een rekening bij Pensioenbeleggen.nl. Uw lijfrentekapitaal gaat na de overstap vallen onder de voorwaarden van het nieuwe regime. Wanneer u de voorwaarden van het oude regime wilt behouden moet u bij een verzekeraar blijven. Vraagt u bij twijfel advies aan een financieel adviseur.

U kunt uw fiscale oudedagsreserve geheel of gedeeltelijk storten op een lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen.nl. Indien u hier meer over wilt weten kunt u een financieel adviseur inschakelen.

Wanneer u komt te overlijden komt de waarde van uw rekening volledig toe aan uw erfgenamen. Er vindt dus géén vermogensverlies bij overlijden plaats. Uw erfgenamen moeten het geld in beginsel gebruiken voor de aankoop van een nabestaandenlijfrente of een stamrechtuitkering die voldoet aan de voorwaarden van de wet.

Indien u uw IB-onderneming staakt dan kunt u een bedrag ter hoogte van de stakingswinst geheel of gedeeltelijk storten op een lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen.nl. Tegenover de belaste stakingswinst staat dan een even grote fiscale aftrekpost. Het maximale bedrag dat u kunt afstorten is gemaximeerd. Indien u hier meer over wilt weten kunt u een financieel adviseur inschakelen.

Wanneer u het bedrag dat u op uw lijfrenterekening wilt storten nog dit jaar van de belasting wilt kunnen aftrekken, moet dit bedrag uiterlijk 31 december op onze rekening bijgeschreven zijn, let hierbij op de overboekingstermijnen van het betalingsverkeer. Overmaken kan naar IBAN NL97 RABO 0364 5864 86 ten name van Stichting Beleggingsrekening E-Giro. Vermeld u daarbij uw naam, geboortedatum en uw rekeningnummer bij Pensioenbeleggen.

Indien u DGA bent en u hebt uw pensioen in eigen beheer vóór 1-1-2020 omgezet in een oudedagsverplichting, dan kunt u deze verplichting geheel of gedeeltelijk storten op een lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen.nl. Indien u hier meer over wilt weten kunt u een financieel adviseur inschakelen.

De hoofdregel is dat uw uitkering niet eerder mag ingaan dan het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt, niet later dan het kalenderjaar vijf jaar nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt en dat uw uitkering een looptijd van minimaal vijf jaar moet kennen.

Maar er kunnen diverse uitzonderingen van toepassing zijn.

Bent u niet goed op de hoogte van de regels? Raadpleegt u dan een financieel adviseur.

De minimale looptijd van uw uitkering is vijf jaar.

In sommige situaties kan de minimale looptijd op basis van de fiscale regels langer zijn dan vijf jaar.

Bijvoorbeeld wanneer u een groot bedrag inlegt of wanneer u de uitkering vóór uw AOW-datum laat ingaan.

Bent u niet goed op de hoogte van de regels? Raadpleegt u dan een financieel adviseur.

Op enig moment moet u uw lijfrentekapitaal omzetten in een periodieke lijfrente uitkering. Dat moet u uiterlijk doen in het kalenderjaar vijf jaar nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Bereikt u bijvoorbeeld op 1 april 2023 de AOW-leeftijd? Uw uitkering moet dan uiterlijk ingaan in december 2028.

Zolang uw uitkering nog niet is ingegaan kunt u de looptijd en de ingangsdatum van uw uitkering nog laten wijzigen. Daarbij moet u uiteraard wel rekening houden met de fiscale regels.

Op de 15e van de maand voorafgaand aan de startdatum van uw uitkering berekenen we de uitkering van uw uitkering.

Zodra uw uitkering eenmaal is berekend kunt u de ingangsdatum en de looptijd van uw uitkering niet meer wijzigen.

Wanneer u uw uitkering bij een bank aankoopt krijgt u een vaste rentevergoeding. U weet dan voor de hele looptijd precies hoe hoog uw bruto uitkering zal zijn.

Bij Pensioenbeleggen wordt uw geld belegd. U maakt daarmee kans op een hoger rendement. Dat kan een behoorlijk hogere uitkering opleveren, maar u heeft geen zekerheid. Elk jaar in december berekenen wij uw uitkering voor het aankomende kalenderjaar.

Bij de berekening van uw uitkering houden we rekening met de waarde van uw rekening en de (resterende) looptijd van uw uitkering.

Daarnaast houden we rekening met het beleggingsrendement dat is behaald. Is dit rendement hoger dan verwacht? Dan gaat uw uitkering omhoog. Is het behaalde rendement lager dan verwacht? Dan gaat uw uitkering omlaag.

Eén keer per jaar berekenen we de hoogte van uw uitkering opnieuw. Wanneer het behaalde beleggingsrendement lager is dan de wettelijke rente die van toepassing was op de startdatum van uw uitkering dan zal uw uitkering in het aankomende kalenderjaar lager worden. U moet een dergelijke daling financieel kunnen opvangen wanneer dat zich voordoet. Komt u bij een eventuele daling van uw uitkering in de (financiële) problemen? Dan past dit product waarschijnlijk niet bij u.

Eén keer per jaar wordt de hoogte van uw uitkering opnieuw berekend door Pensioenbeleggen. Dat doe wij elk jaar in december. Het nieuwe uitkeringsbedrag is van toepassing in het gehele aankomende kalenderjaar of tot de einddatum van uw uitkering wanneer dat eerder is.

Omdat u de bedragen die u in het verleden heeft ingelegd op uw lijfrente heeft kunnen aftrekken van de belasting, moet u inkomstenbelasting betalen over de uitkeringen die u ontvangt. Pensioenbeleggen is verplicht om een voorheffing in te houden. Omdat wij uw fiscale situatie niet kennen, kan het zo zijn dat de inhouding die Pensioenbeleggen verricht te hoog of te laag is. Bij uw belastingaangifte wordt het verschil door de Belastingdienst met u verrekend.

Vindt u het fijn om de eerste jaren na uw pensioen een hogere uitkering te ontvangen? Wanneer uw lijfrentekapitaal voldoende groot is, dan kunt u dit bereiken door niet één, maar twee lijfrenterekeningen te openen. Bijvoorbeeld een rekening met een looptijd van vijftien jaar en een tweede rekening met een looptijd van acht jaar. 

Laat u waar nodig bijstaan door een financieel adviseur.

Wanneer u meerdere lijfrentepolissen of lijfrenterekeningen hebt, dan kunt u deze kapitalen samenvoegen op één rekening bij Pensioenbeleggen. Uw uitkering start pas nadat wij alle kapitalen hebben ontvangen. Ontvangen wij niet al uw kapitalen op tijd? Dan wordt de startdatum van uw uitkering uitgesteld tenzij u zelf expliciet aangeeft dat u dat anders wilt.

Wanneer u gedurende de looptijd van uw uitkering komt te overlijden, dan wordt uw uitkering voortgezet ten behoeve van uw erfgenamen. Er is dus nooit sprake van vermogensverlies bij overlijden.

Zolang uw uitkering nog niet is ingegaan kunt u bedragen inleggen op uw lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen.

Nadat uw uitkering is berekend kunt u geen bedragen meer inleggen.

Pensioenbeleggen kan uiteraard geen bedragen aan u uitkeren zolang wij uw inleg nog niet hebben ontvangen. Wij berekenen de hoogte van uw (eerste) uitkering(en) op de 15e van de maand voorafgaand aan de door u gekozen startdatum van uw uitkering. Wanneer wij op dat moment uw inleg nog niet hebben ontvangen, dan schuiven wij de startdatum én de einddatum van uw uitkering automatisch een maand naar de toekomst door.

Wanneer u in het verleden een deel van de bedragen die u heeft ingelegd niet van de belasting heeft kunnen aftrekken, dan kunt u mogelijk een deel van uw uitkeringen netto ontvangen. Pensioenbeleggen houdt daar géén rekening mee. Wanneer deze situatie op  van toepassing is zult u de teveel ingehouden belasting dus zelf bij de Belastingdienst terug moeten vragen.

Het is niet mogelijk om tussentijds bedragen van uw lijfrenterekening op te nemen.

U kunt de waarde van uw oud regime lijfrentepolis laten overdragen naar een rekening bij Pensioenbeleggen. Uw lijfrentekapitaal gaat na de overstap vallen onder het nieuwe regime. Wanneer uw wensen passen binnen de regels van het nieuwe regime dan hoeft dat geen probleem te zijn. Wanneer u de voorwaarden van het oude regime wilt behouden moet u bij een verzekeraar blijven. Vraagt u bij twijfel advies aan een financieel adviseur.

U kunt uw fiscale oudedagsreserve geheel of gedeeltelijk storten op een lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen. Indien u hier meer over wilt weten kunt u het best een financieel adviseur inschakelen.

Indien u uw onderneming staakt dan kunt u een bedrag ter hoogte van de stakingswinst geheel of gedeeltelijk storten op een lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen. Tegenover de belaste stakingswinst staat dan een even grote fiscale aftrekpost. Het maximale bedrag dat u kunt afstorten is gemaximeerd. Indien u hier meer over wilt weten kunt u het best een financieel adviseur inschakelen.

Indien u DGA bent en u hebt uw pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting, dan kunt u deze verplichting geheel of gedeeltelijk storten op een lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen. De wettelijke regels voor een lijfrente zijn flexibeler dan de regels voor een de oudedagsverplichting.

U moet uw storting in dit geval rechtstreeks vanuit uw BV naar Pensioenbeleggen overmaken, dus niet via uw privé betaalrekening.

Indien u hier meer over wilt weten kunt u het best een financieel adviseur inschakelen.

Met een stamrechtkapitaal wordt bedoeld een kapitaal dat afkomstig is uit een ontslagvergoeding die u vóór 1-1-2014 heeft ontvangen en die u heeft ondergebracht bij een bank, verzekeraar of in een eigen stamrecht BV. Op die manier heeft u voorkomen dat u direct belasting moest betalen over uw ontslagvergoeding. De uitkeringen die u in de toekomst ontvangt zijn belast.

U kunt uitsluitend de waarde van een bestaande stamrechtpolis of stamrechtrekening of de waarde van een bestaande stamrecht BV inleggen op uw stamrechtrekening bij Pensioenbeleggen.nl. U kunt géén bedragen uit eigen middelen inleggen.

U moet uw lijfrente- of stamrechtkapitaal uiteindelijk omzetten in een periodieke uitkering. Op het moment waarop u de periodieke uitkering wilt aankopen beslist u bij welke financiële instelling u dat wilt doen. Voor meer informatie bekijk de pagina van stamrecht.

U kunt de waarde van uw stamrecht BV geheel of gedeeltelijk storten op een stamrechtrekening bij Pensioenbeleggen.nl. Indien u hier meer over wilt weten kunt u een financieel adviseur inschakelen.

U moet uw stamrechtkapitaal uiteindelijk omzetten in een periodieke stamrechtuitkering. Dat moet u uiterlijk doen in het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Bereikt u bijvoorbeeld op 1 april 2022 de AOW-leeftijd? Uw uitkering moet dan uiterlijk ingaan in december 2022.

U bent in beginsel verplicht om de waarde van uw rekening te gebruiken voor de aankoop van een periodieke stamrechtuitkering die voldoet aan de voorwaarden van de wet. Indien u toch besluit om de waarde van uw rekening in één keer op te nemen, dan betaalt u belasting over het opgenomen bedrag.

Wanneer u komt te overlijden komt de waarde van uw rekening volledig toe aan uw erfgenamen. Er vindt dus géén vermogensverlies bij overlijden plaats. Uw erfgenamen moeten het geld in beginsel gebruiken voor de aankoop van een nabestaandenlijfrente of een stamrechtuitkering die voldoet aan de voorwaarden van de wet.

Uw uitkering mag niet later ingaan dan het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Pensioenbeleggen hanteert in alle gevallen een minimale looptijd van vijf jaar.

Indien u op de startdatum van uw uitkering 45 jaar bent of ouder, dan voldoet u daarmee aan de fiscale voorwaarden. U mag ook kiezen voor een langere looptijd.

Bent u niet goed op de hoogte van de regels? Raadpleegt u dan een financieel adviseur.

Uw uitkering mag niet later ingaan dan het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Bereikt u bijvoorbeeld op 1 april 2024 de AOW-leeftijd? Uw uitkering moet dan uiterlijk ingaan in december 2024.

Zolang uw uitkering nog niet is ingegaan kunt u de looptijd en de ingangsdatum van uw uitkering nog laten wijzigen. Daarbij moet u uiteraard wel rekening houden met de fiscale regels.

Op de 15e van de maand voorafgaand aan de startdatum van uw uitkering berekenen we de uitkering van uw uitkering.

Zodra uw uitkering eenmaal is berekend kunt u de ingangsdatum en de looptijd van uw uitkering niet meer wijzigen.

Wanneer u uw uitkering bij een bank aankoopt krijgt u een vaste rentevergoeding. U weet dan voor de hele looptijd precies hoe hoog uw bruto uitkering zal zijn.

Bij Pensioenbeleggen wordt uw geld belegd. U maakt daarmee kans op een hoger rendement. Dat kan een behoorlijk hogere uitkering opleveren, maar u heeft geen zekerheid. Elk jaar in december berekenen wij uw uitkering voor het aankomende kalenderjaar.

Bij de berekening van uw uitkering houden we rekening met de waarde van uw rekening en de (resterende) looptijd van uw uitkering.

Daarnaast houden we rekening met het beleggingsrendement dat is behaald. Is dit rendement hoger dan verwacht? Dan gaat uw uitkering omhoog. Is het behaalde rendement lager dan verwacht? Dan gaat uw uitkering omlaag.

Eén keer per jaar berekenen we de hoogte van uw uitkering opnieuw. Wanneer het behaalde beleggingsrendement lager is dan de wettelijke rente die van toepassing was op de startdatum van uw uitkering dan zal uw uitkering in het aankomende kalenderjaar lager worden. U moet een dergelijke daling financieel kunnen opvangen wanneer dat zich voordoet. Komt u bij een eventuele daling van uw uitkering in de (financiële) problemen? Dan past dit product waarschijnlijk niet bij u.

Eén keer per jaar wordt de hoogte van uw uitkering opnieuw berekend door Pensioenbeleggen. Dat doe wij elk jaar in december. Het nieuwe uitkeringsbedrag is van toepassing in het gehele aankomende kalenderjaar of tot de einddatum van uw uitkering wanneer dat eerder is.

Over de uitkeringen die u uit uw stamrechtrekening ontvangt bent u inkomstenbelasting verschuldigd. Pensioenbeleggen is verplicht om een voorheffing in te houden. Omdat wij uw fiscale situatie niet kennen, kan het zo zijn dat de inhouding die Pensioenbeleggen verricht te hoog of te laag is. Bij uw belastingaangifte wordt het verschil door de Belastingdienst met u verrekend.

Wanneer u tijdens de looptijd van uw uitkering komt te overlijden, dan komt de waarde van uw rekening toe aan uw erfgenamen. Er is dus nooit sprake van vermogensverlies bij overlijden.

Wanneer uw erfgenamen uw partner en/of uw kinderen tot 30 jaar zijn, dan kunnen zij ervoor kiezen om de uitkering voort te zetten. Bij andere erfgenamen wordt de waarde onder inhouding van (een voorheffing van de) loonheffing door Pensioenbeleggen aan hen uitgekeerd.

Vindt u het fijn om de eerste jaren een hogere uitkering te ontvangen? Wanneer uw stamrechtkapitaal voldoende groot is, dan kunt u dit bereiken door niet één, maar twee stamrechtrekeningen te openen. Bijvoorbeeld een rekening met een looptijd van vijftien jaar en een tweede rekening met een looptijd van acht jaar. 

Laat u waar nodig bijstaan door een financieel adviseur.

Wanneer u meerdere stamrechtpolissen of stamrechtrekeningen hebt, dan kunt u deze kapitalen samenvoegen op één rekening bij Pensioenbeleggen. Uw uitkering start pas nadat wij alle kapitalen hebben ontvangen. Ontvangen wij niet al uw kapitalen op tijd? Dan wordt de startdatum van uw uitkering uitgesteld tenzij u zelf expliciet aangeeft dat u dat anders wilt.

U kunt op uw stamrechtrekening uitsluitend stamrechtkapitalen inbrengen. Met een stamrechtkapitaal wordt bedoeld een kapitaal dat voortkomt uit een ontslagvergoeding (‘gouden handdruk’) die u vóór 2014 hebt ontvangen en die u heeft ondergebracht in een stamrechtpolis, een stamrechtrekening of in een stamrecht B.V.

U kunt dus niet zelf aanvullende bedragen storten op uw stamrechtrekening.

Pensioenbeleggen kan uiteraard geen bedragen aan u uitkeren zolang wij uw inleg nog niet hebben ontvangen. Wij berekenen de hoogte van uw (eerste) uitkering(en) op de 15e van de maand voorafgaand aan de door u gekozen startdatum van uw uitkering. Wanneer wij op dat moment uw inleg nog niet hebben ontvangen, dan schuiven wij de startdatum én de einddatum van uw uitkering automatisch een maand naar de toekomst door.

Het is niet mogelijk om tussentijds bedragen van uw stamrechtrekening op te nemen.

U kunt als u dat wilt wel de gehele waarde in één keer opnemen. In dat geval wordt de waarde van uw rekening bij uw inkomen in het jaar van opname opgeteld en vervolgens belast. Pensioenbeleggen houdt daartoe een voorheffing in tegen het hoogste tarief van de inkomstenbelasting.

Heeft u een stamrecht B.V., waarin u een ontslagvergoeding die u vóór 2014 heeft ontvangen heeft ondergebracht? U kunt die stamrechtverplichting dan afstorten op een stamrechtrekening bij Pensioenbeleggen.

Het is belangrijk dat u de storting rechtstreeks vanuit uw stamrecht BV naar Pensioenbeleggen doet, dus niet via uw privé betaalrekening. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat het bedrag dat u afstort juist is.

Indien u hier meer over wilt weten kunt u het best een financieel adviseur inschakelen.