veelgestelde pensioen vragen
Begin vandaag
nog te beleggen
voor uw pensioen
van morgen

Onderstaand een overzicht van veelgestelde vragen.

U kunt bij uw huidige bank of verzekeraar vragen om uw lijfrente- of stamrechtkapitaal over te dragen naar uw rekening bij Pensioenbeleggen.nl. Op onze website vindt u uitgebreide informatie over het aanvragen van waardeoverdracht. Ook vindt u voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken. Het is fiscaal van groot belang dat uw huidige maatschappij uw kapitaal rechtstreeks overboekt naar Pensioenbeleggen.nl en niet via uw privé rekening.

Er bestaan veel verschillende polissen en rekeningen. Op onze website onder documenten vindt u een aantal belangrijke (fiscale) aandachtspunten wanneer u uw lijfrentekapitaal wilt laten overdragen. Wanneer u twijfelt kunt u het beste een financieel adviseur inschakelen.

U moet uw lijfrente- of stamrechtkapitaal uiteindelijk omzetten in een periodieke uitkering. Op het moment waarop u de periodieke uitkering wilt aankopen beslist u bij welke financiële instelling u dat wilt doen. Op dit moment biedt Pensioenbeleggen.nl deze dienstverlening nog niet.

Wanneer u komt te overlijden komt de waarde van uw rekening volledig toe aan uw erfgenamen. Er vindt dus géén vermogensverlies bij overlijden plaats. Uw erfgenamen moeten het geld in beginsel gebruiken voor de aankoop van een nabestaandenlijfrente of een stamrechtuitkering die voldoet aan de voorwaarden van de wet.

Er is geen minimale inleg.

U hoeft géén vermogensrendementsheffing te betalen over de waarde van uw lijfrente- of stamrechtrekening. U telt deze waarde bij uw belastingaangifte dus niet op bij de waarde van uw vermogen.

Het geld van onze klanten wordt ondergebracht in een aparte stichting (Stichting Beleggingsrekening E-Giro). Mocht Index People (de aanbieder van Pensioenbelegen.nl) ooit onverhoopt in financiële problemen komen, dan valt het geld en de beleggingen van onze klanten buiten een eventueel faillissement.

Pensioenbeleggen.nl geeft géén financieel advies. Er zijn in Nederland heel veel financieel adviseurs die u graag helpen. Indien u dat wenst kunnen wij u in contact brengen met een financieel adviseur die gespecialiseerd is in pensioenadvies.

Lijfrente is een voorziening voor een aanvullend pensioen. Het gaat om een kapitaal dat u zelf hebt opgebouwd en niet om een pensioen dat via uw werkgever is opgebouwd. Bedragen die u inlegt zijn tot een maximum fiscaal aftrekbaar. De pensioenuitkeringen die u in de toekomst ontvangt zijn belast.

Bedragen die u inlegt op uw lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen.nl kunt u aftrekken van de belasting.
Het maximale bedrag dat u kunt aftrekken wordt ‘jaarruimte’ genoemd. Indien u meer wilt inleggen dan uw jaarruimte en u heeft de afgelopen zeven jaar niet altijd uw volledige jaarruimte benut, dan kunt u misschien nog een beroep doen op uw reserveringsruimte. Op de website van de Belastingdienst kunt u uw jaarruimte en uw reserveringsruimte berekenen. U kunt ook een beroep doen op een financieel adviseur.

U kunt een bedrag overmaken naar IBAN NL97 RABO 0364 5864 86 ten name van Stichting Beleggingsrekening E-Giro. Vermeld u daarbij uw rekeningnummer bij Pensioenbeleggen.nl.

Wanneer u het bedrag dat u op uw lijfrenterekening wilt storten nog dit jaar van de belasting wilt kunnen aftrekken, moet u dit bedrag uiterlijk 15 december hebben overgemaakt naar IBAN NL97 RABO 0364 5864 86 ten name van Stichting Beleggingsrekening E-Giro. Vermeld u daarbij uw naam en uw rekeningnummer bij Pensioenbeleggen.nl.

U moet uw lijfrentekapitaal uiteindelijk omzetten in een periodieke lijfrenteuitkering. Dat moet u uiterlijk doen in het kalenderjaar vijf jaar nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Bereikt u bijvoorbeeld op 1 april 2022 de AOW-leeftijd? Uw uitkering moet dan uiterlijk ingaan in december 2027.

U bent in beginsel verplicht om de waarde van uw rekening te gebruiken voor de aankoop van een periodieke lijfrente uitkering die voldoet aan de voorwaarden van de wet. Indien u toch besluit om de waarde van uw rekening in één keer op te nemen, dan betaalt u belasting over het opgenomen bedrag. Daarnaast bent u een fiscale boete van 20% van de waarde (revisierente) verschuldigd, tenzij de waarde van uw rekening lager is dan EUR 4.547 (cijfer 2021).

U kunt de waarde van uw oud regime lijfrentepolis laten overdragen naar een rekening bij Pensioenbeleggen.nl. Uw lijfrentekapitaal gaat na de overstap vallen onder de voorwaarden van het nieuwe regime. Wanneer u de voorwaarden van het oude regime wilt behouden moet u bij een verzekeraar blijven. Vraagt u bij twijfel advies aan een financieel adviseur.

U kunt uw fiscale oudedagsreserve geheel of gedeeltelijk storten op een lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen.nl. Indien u hier meer over wilt weten kunt u een financieel adviseur inschakelen.

Indien u uw IB-onderneming staakt dan kunt u een bedrag ter hoogte van de stakingswinst geheel of gedeeltelijk storten op een lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen.nl. Tegenover de belaste stakingswinst staat dan een even grote fiscale aftrekpost. Het maximale bedrag dat u kunt afstorten is gemaximeerd. Indien u hier meer over wilt weten kunt u een financieel adviseur inschakelen.

Indien u DGA bent en u hebt uw pensioen in eigen beheer vóór 1-1-2020 omgezet in een oudedagsverplichting, dan kunt u deze verplichting geheel of gedeeltelijk storten op een lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen.nl. Indien u hier meer over wilt weten kunt u een financieel adviseur inschakelen.

Met een stamrechtkapitaal wordt bedoeld een kapitaal dat afkomstig is uit een ontslagvergoeding die u vóór 1-1-2014 heeft ontvangen en die u heeft ondergebracht bij een bank, verzekeraar of in een eigen stamrecht BV. Op die manier heeft u voorkomen dat u direct belasting moest betalen over uw ontslagvergoeding. De uitkeringen die u in de toekomst ontvangt zijn belast.

U kunt uitsluitend de waarde van een bestaande stamrechtpolis of stamrechtrekening of de waarde van een bestaande stamrecht BV inleggen op uw stamrechtrekening bij Pensioenbeleggen.nl. U kunt géén bedragen uit eigen middelen inleggen.

U kunt de waarde van uw stamrecht BV geheel of gedeeltelijk storten op een stamrechtrekening bij Pensioenbeleggen.nl. Indien u hier meer over wilt weten kunt u een financieel adviseur inschakelen.

U moet uw stamrechtkapitaal uiteindelijk omzetten in een periodieke stamrechtuitkering. Dat moet u uiterlijk doen in het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Bereikt u bijvoorbeeld op 1 april 2022 de AOW-leeftijd? Uw uitkering moet dan uiterlijk ingaan in december 2022.

U bent in beginsel verplicht om de waarde van uw rekening te gebruiken voor de aankoop van een periodieke stamrechtuitkering die voldoet aan de voorwaarden van de wet. Indien u toch besluit om de waarde van uw rekening in één keer op te nemen, dan betaalt u belasting over het opgenomen bedrag.