NIEUWS
Hoe krijg ik snel en eenvoudig inzicht in mijn pensioen?

De meeste mensen zijn zich ervan bewust dat het verstandig is om op tijd na te gaan of er voldoende inkomen is na hun pensioen. Vaak ervaren mensen pensioenzaken echter ook als complex en saai, waardoor ze er geen, of niet voldoende, aandacht aan besteden.

Pensioenbeleggen helpt u hierbij op weg met behulp van twee slimme tools:

Via de Pensioenscan krijgt u eenvoudig inzicht in uw huidige pensioensituatie. U logt in met uw DigiD en vervolgens krijgt u automatisch een overzicht van het pensioen dat u kunt verwachten op basis van zowel uw AOW als het pensioen dat u via uw werkgever(s) heeft opgebouwd.

Door in de tool aan te geven wat uw huidige inkomen is en/of het inkomen dat u na uw pensioen wenst, ziet u meteen of u voldoende opbouwt of dat sprake is van een tekort.

Is er inderdaad sprake van een tekort? Door middel van de Doelmonitor kunt u berekenen welke maandelijkse inleg nodig is om op uw pensioendatum het benodigde kapitaal voor uw (aanvullende) pensioen te bereiken.

Daarbij is het interessant om te weten dat de bedragen die u inlegt in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar zijn. Daar staat overigens tegenover dat uw aanvullende pensioenuitkering te zijner tijd belast zal zijn, maar meestal tegen een lager belastingtarief.

Na het gebruik van deze tools kan het nog steeds zijn dat u pensioenaangelegenheden ingewikkeld vindt. Er zijn in Nederland veel goede financieel adviseurs die u verder kunnen helpen, met onze tools heeft u in ieder geval al een goede eerste indruk.

Wilt u meer weten of een rekening openen?

Kennis maken?

Start nu met Pensioenbeleggen

Hogere rendementen en lagere kosten leiden tot een hoger eindkapitaal en dus een hogere uitkering voor u.

Waarom wachten?

Boek nu uw bestaande lijfrente of stamrecht over naar Index People en profiteer direct.

Vragen over onze beleggingswijze of wilt u in contact komen met een financieel adviseur?
Bel of mail ons!