NIEUWS
Een hoger pensioen door uw lijfrente over te sluiten

Miljoenen Nederlanders bouwen (aanvullend) pensioen op in de vorm van een lijfrente. Vaak gebeurt dat in de vorm van een bankspaarrekening. Ondanks de rentestijgingen van het afgelopen jaar bedraagt een variabele rentevergoeding op een bankspaarrekening nog altijd maar zo’n 0,6% per jaar. Dat schiet niet op, zeker niet met de huidige inflatiecijfers.

Meer nog dan voor uw ‘gewone’ spaargeld kan beleggen juist voor uw lijfrente een goede oplossing zijn. Doordat u uw lijfrentekapitaal opbouwt gedurende een periode van vele jaren maakt een hoger rendement echt een groot verschil in het kapitaal dat uiteindelijk voor uw pensioen beschikbaar is.

Om u een gevoel te geven: Wanneer het gemiddelde beleggingsrendement 5% is en u moet nog 15 jaar tot uw pensioendatum, dan levert beleggen u een lijfrentekapitaal op dat ongeveer twee keer zo hoog is dan bij een rentevergoeding van 0,6%.

Een tweede reden waarom beleggen juist voor uw lijfrentekapitaal een goede optie kan zijn is eveneens gelegen in de lange periode waarin de opbouw plaats vindt: Wanneer er een jaar is waarin de beleggingsresultaten een keer tegenvallen dan wordt zo’n slecht jaar later vaak wel weer gecompenseerd door betere jaren.

Oversluiten lastig?

Veel mensen zien op tegen het oversluiten van hun lijfrente. Oversluiten van een bankspaarrekening is echter niet moeilijk en kan dus veel opleveren. Wanneer u een rekening opent bij Pensioenbeleggen dan ontvangt u een brief die u aan uw huidige maatschappij kunt sturen. Dat is voldoende. Heeft u bij uw huidige bank geen variabele rente maar u heeft de rente voor meerdere jaren vastgezet? Informeert u dan even bij uw bank naar de mogelijkheden.

Een lijfrentepolis kan ook worden overgesloten naar een lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen. Ook dat is niet ingewikkeld, maar er kunnen aandachtspunten zijn. Bijvoorbeeld wanneer u een polis heeft met een gegarandeerd eindkapitaal. Wanneer u zelf onvoldoende inzicht heeft kan het verstandig zijn om gebruik te maken van een financieel adviseur.

Voor meer informatie of het openen van een rekening kijkt u op www.pensioenbeleggen.nl .

Kennis maken?

Start nu met Pensioenbeleggen

Hogere rendementen en lagere kosten leiden tot een hoger eindkapitaal en dus een hogere uitkering voor u.

Waarom wachten?

Boek nu uw bestaande lijfrente of stamrecht over naar Index People en profiteer direct.

Vragen over onze beleggingswijze of wilt u in contact komen met een financieel adviseur?
Bel of mail ons!