stamrecht

Begin vandaag
nog te beleggen
voor uw pensioen
van morgen

Bij Pensioenbeleggen kunt u een bestaande stamrechtvoorziening voortzetten met behoud van de fiscale voordelen. Een stamrechtvoorziening kan zijn:

  • Een stamrechtpolis bij een verzekeringsmaatschappij
  • Een stamrechtrekening bij een bank of beleggingsonderneming
  • Een stamrecht BV

Het geld in uw stamrechtvoorziening is afkomstig uit een ontslagvergoeding (‘gouden handdruk’) die u vóór 1 januari 2014 hebt ontvangen. U kunt géén nieuwe bedragen meer inleggen.

Door uw ontslagvergoeding onder te brengen in een stamrechtvoorziening hebt u in het verleden geen belasting hoeven te betalen over uw ontslagvergoeding. Ook betaalt u geen vermogensrendementsheffing over de waarde van uw stamrechtvoorziening. Uiterlijk rond uw pensioendatum gebruikt u uw stamrechtkapitaal voor de aankoop van een periodieke uitkering. Die uitkeringen zijn belast.

Vaak valt het rendement op een bestaande stamrechtpolis of stamrechtrekening tegen. Zo is de rente die u ontvangt op een bankspaarrekening al lange tijd heel erg laag. Polissen zijn vaak duur en de beleggingsfondsen waaruit u kunt kiezen renderen lang niet allemaal even goed. Een stamrecht BV brengt kosten en rompslomp met zich mee en ook daar vallen de rendementen vaak tegen.

pensioen beleggen

Daarom is er nu Pensioenbeleggen

  • U laat de waarde van uw bestaande stamrechtvoorziening fiscaal geruisloos overdragen naar uw rekening bij Pensioenbeleggen;
  • Uw geld wordt belegd door de professionele, onafhankelijke vermogensbeheerders van Index People;
  • De tarieven van Pensioenbeleggen zijn substantieel lager dan bij andere dienstverleners;
  • U behoudt de fiscale voordelen van uw bestaande stamrechtvoorziening.

Meer inkomen met Pensioenbeleggen

Bij Pensioenbeleggen wordt uw vermogen belegd. Het beheer van uw vermogen wordt verzorgd door de professionele vermogensbeheerders van Index People. De beleggingsportefeuilles zijn volledig duurzaam. Door te beleggen wordt de kans op een beter rendement aanmerkelijk groter dan bij een bankspaarrekening met een doorgaans lage rentevergoeding of een slecht renderende polis.
De tarieven van Pensioenbeleggen zijn veel lager dan gebruikelijk is in de markt. Dit betekent dat u later meer inkomen uit uw stamrechtvoorziening ontvangt omdat er minder kosten weglekken.

Juist omdat het vermogen van uw stamrechtvoorziening vaak jarenlang op uw rekening staat voordat u het daadwerkelijk laat uitkeren zijn goede rendementen en lage kosten extra belangrijk. Het scheelt al gauw duizenden euro’s aanvullend inkomen.

U kunt nu starten met Pensioenbeleggen door online een rekening aan te vragen.

Overdracht bestaande stamrechtpolis of bankspaarrekening

Door uw bestaande stamrechtpolis of stamrechtrekening over te laten dragen naar uw rekening bij Pensioenbeleggen profiteert u direct van de voordelen van professioneel vermogensbeheer tegen uiterst scherpe tarieven.
Een waardeoverdracht aanvragen bij uw huidige maatschappij is niet moeilijk. U leest er alles over op onze website:

Overdracht waarde uit een stamrecht BV

Wanneer u een stamrecht BV heeft kunt u de waarde van uw aanspraak laten overdragen naar een stamrechtrekening bij Pensioenbeleggen. U moet de waarde van de aanspraak dan rechtstreeks van de rekening van uw stamrecht BV naar Pensioenbeleggen overmaken en niet via uw privé bankrekening. Wanneer u de aanspraak volledig overdraagt kunt u uw stamrecht BV vervolgens opheffen. U moet zelf (laten) vaststellen wat de juiste waarde van de stamrechtaanspraak is. Pensioenbeleggen is hier niet voor verantwoordelijk.

Kennis maken?

Start nu met Pensioenbeleggen

Hogere rendementen en lagere kosten leiden tot een hoger eindkapitaal en dus een hogere uitkering voor u.

Waarom wachten?

Boek nu uw bestaande lijfrente of stamrecht over naar Index People en profiteer direct.

Vragen over onze beleggingswijze of wilt u in contact komen met een financieel adviseur?
Bel of mail ons!