NIEUWS
Belasting besparen door uw stakingswinst om te zetten in een lijfrente

Wanneer u uw onderneming staakt is de kans groot dat u daarbij stakingswinst maakt. Bijvoorbeeld omdat u uw onderneming verkoopt. Wanneer u in het verleden een fiscale oudedagsreserve (FOR) in uw onderneming heeft opgebouwd valt deze vrij op het moment waarop uw onderneming staakt.

Zowel de stakingswinst als de vrijgevallen FOR zijn belast in het jaar waarin u uw onderneming staakt. De stakingswinst wordt opgeteld bij uw ‘normale’ inkomen en omdat het doorgaans om aardige bedragen gaat betalen veel stakende ondernemers het hoogste belastingtarief (49,5%*).

U kunt uw stakingswinst ook – geheel of slechts voor een deel – doorstorten in een lijfrente. In dat geval hoeft u niet direct fiscaal af te rekenen over uw stakingswinst. Rondom uw pensioendatum laat u de stakingswinst uitkeren in de vorm van een periodieke lijfrente uitkering. Die uitkeringen zijn dan weliswaar belast, maar de kans is groot dat u een veel lager belastingtarief hoeft te betalen. Ontvangt u uw uitkering pas na uw pensioendatum en valt uw (totale) inkomen op dat moment in de eerste schijf van de inkomstenbelasting? Dan geldt een belastingtarief van slechts 19%*, in plaats van de 49,5%* die u wellicht kwijt was wanneer u zou kiezen om direct met de fiscus af te rekenen. * Tarieven 2024

Het is belangrijk om te weten dat uw uitkering in de meeste gevallen nog niet direct hoeft in te gaan wanneer u het geld nu nog niet nodig heeft.

Let op de uiterste datum

Heeft u uw onderneming in 2023 gestaakt? Dan heeft u nog tot 1 juli 2024 de tijd om uw stakingswinst in een lijfrente te storten. Houdt u deze datum dus goed in de gaten!

Meer weten?

Kijk op de website van de Belastingdienst of raadpleegt u een financieel adviseur.

Kennis maken?

Start nu met Pensioenbeleggen

Hogere rendementen en lagere kosten leiden tot een hoger eindkapitaal en dus een hogere uitkering voor u.

Waarom wachten?

Boek nu uw bestaande lijfrente of stamrecht over naar Index People en profiteer direct.

Vragen over onze beleggingswijze of wilt u in contact komen met een financieel adviseur?
Bel of mail ons!