Doorbeleggen met een uitkerende lijfrente bij Pensioenbeleggen

Bereikt u binnenkort uw pensioendatum en wilt u kans maken op een hoger rendement dan de rente die u bij een bank ontvangt? Dan is het goed om te weten dat Pensioenbeleggen.nl de mogelijkheid biedt om ook in de uitkeringsfase door te beleggen met een lijfrente- of een stamrechtkapitaal.

Het verschil tussen een bancaire lijfrente of een verzekerde lijfrente

Wanneer u uw lijfrente uitkering aankoopt bij een bank, dan staat deze uitkering voor de gehele looptijd vast. De hoogte van uw uitkering wordt gebaseerd op de huidige rente. Hoewel die rente op dit moment wat hoger is dan de afgelopen jaren, is de rente nog altijd laag. Door te kiezen voor een beleggingslijfrente maakt u kans op een hoger rendement. Een hoger rendement resulteert in een hogere uitkering. Over de gehele looptijd kan dat een aanzienlijk verschil betekenen.

Hoe werkt het?

U kiest binnen de grenzen van de regelgeving de looptijd van uw uitkering. Bij aanvang wordt uw uitkering berekend op basis van de wettelijke rekenrente, vergelijkbaar aan de rente die u bij een bank zou ontvangen. Eén keer per jaar wordt uw uitkering opnieuw berekend op basis van het behaalde beleggingsrendement. Is het beleggingsrendement hoger dan verwacht? Dan stijgt uw uitkering. Het omgekeerde kan ook het geval zijn: bij een tegenvallend beleggingsrendement kan uw uitkering dalen. Aan het eind van de door u gekozen looptijd is uw kapitaal volledig aan u uitgekeerd.

Een rekenvoorbeeld

Stel dat u een lijfrentekapitaal van EUR 100.000 heeft opgebouwd en u wilt dit in 12 jaar laten uitkeren. Bij een bank ontvangt u tegen de huidige tarieven een uitkering van ongeveer EUR 780 per maand. Kiest u voor een beleggingslijfrente bij Pensioenbeleggen.nl en bedraagt het gemiddelde beleggingsrendement 5%? Dan bedraagt uw gemiddelde uitkering EUR 886 per maand. Over de gehele looptijd ontvangt u dan ruim EUR 15.000 meer dan bij een bank.

Nu al overstappen maar pas later uitkeren

Wilt u graag doorbeleggen in de uitkeringsfase maar wilt u de uitkering nog niet direct laten beginnen? U kunt ook kiezen voor Pensioenbeleggen wanneer u de uitkering pas over één of enkele jaren wilt laten ingaan. Wij beleggen uw lijfrentekapitaal direct maar we starten de uitkering pas vanaf het moment waarop u de uitkering wilt laten beginnen. Uiteraard moet u bij de startdatum van de uitkering die u kiest wel rekening houden met de fiscale regels.

Overlijden in de uitkeringsfase

Wanneer u gedurende de looptijd van uw uitkering onverhoopt overlijdt dan wordt de uitkering voortgezet ten behoeve van uw erfgenamen. In tegenstelling tot verzekeringsproducten vindt er dus nooit vermogensverlies plaats bij overlijden. Wel zo’n prettig idee!

Stamrecht

Heeft u geen lijfrente- maar een stamrechtkapitaal? Ook dan kunt u terecht bij Pensioenbeleggen. Wij bieden namelijk ook stamrechtrekeningen aan. Een stamrechtrekening is bedoeld voor mensen die vóór 2014 een ontslagvergoeding hebben ontvangen en die vergoeding hebben ondergebracht op een stamrechtrekening, in een stamrechtpolis of in een stamrecht BV.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u kijken op https://pensioenbeleggen.nl/lijfrente/#uitkerend.

Op deze website kunt u ook heel eenvoudig een proefberekening maken om te zien wat een beleggingslijfrente u op kan leveren.

Wat gebeurt er met mijn lijfrente in geval van overlijden?

Veel mensen bouwen via een lijfrente vermogen op voor (een aanvulling op) hun pensioen.

Een vraag die daarbij vaak op komt is wat er met uw geld gebeurt wanneer u onverhoopt komt te overlijden.

Een bancaire lijfrente of een verzekerde lijfrente

Op dit punt bestaat een belangrijk verschil tussen een lijfrente die u via een verzekeraar heeft afgesloten of via een bank of een beleggingsonderneming zoals Pensioenbeleggen.nl.

Bij een lijfrente via een bank of een beleggingsonderneming komt de volledige waarde van uw rekening altijd toe aan uw erfgenamen. Het blijft dus uw geld, ook wanneer u komt te overlijden.

Bij lijfrenteverzekeringen ligt dat vaak anders. In de opbouwfase keert een lijfrenteverzekering in de meeste gevallen 90 procent van de waarde uit. Tien procent van de waarde van uw lijfrente vervalt dus aan de verzekeraar wanneer u komt te overlijden. Op uw polis kunt u zien welke uitkering precies plaats vindt wanneer u komt te overlijden.

In de uitkeringsfase is het helemaal een aandachtspunt wat er in geval van overlijden gebeurt met de waarde van uw lijfrenteverzekering. Vaak houdt de uitkering bij overlijden op en ontvangen uw erfgenamen niets. Meestal is het wel mogelijk om de uitkering na overlijden geheel of gedeeltelijk door te laten lopen ten behoeve van de partner, maar ook uw partner heeft wellicht niet het eeuwige leven.

Vindt u het vervelend wanneer uw geld na uw overlijden geheel of gedeeltelijk aan de verzekeraar vervalt? Dan kan dat een reden te zijn om niet te kiezen voor een verzekeringsoplossing.

Overlijden in de opbouwfase

Omdat u in het verleden de bedragen die u heeft ingelegd heeft kunnen aftrekken van de belasting, zijn uw erfgenamen niet geheel vrij in de manier waarop zij de waarde van uw lijfrenterekening gebruiken.

Indien u komt te overlijden vóórdat uw uitkering is ingegaan, dan moeten uw erfgenamen het geld gebruiken voor de aankoop van een nabestaandenlijfrente. Een nabestaandenlijfrente is een periodieke uitkering die uw erfgenamen ontvangen van een aanbieder van lijfrente, zoals bij pensioenbeleggen.nl. De exacte voorwaarden waaraan deze uitkering moet voldoen zijn afhankelijk van de relatie die de erfgenaam heeft tot u als rekeninghouder. De meest voorkomende situatie is dat de partner de lijfrente erft. In dat geval moet de uitkering direct ingaan en een looptijd kennen van minimaal vijf jaar.

Overlijden in de uitkeringsfase

Komt u te overlijden in de periode waarin u al een lijfrente uitkering ontvangt? De uitkering wordt dan voortgezet ten behoeve van uw erfgenamen tot de einddatum van de uitkering die u zelf gekozen heeft. Heeft u meerdere erfgenamen? Elk van de erfgenamen krijgt dan een eigen lijfrenterekening.

Wie erft de lijfrente?

Indien u een lijfrenterekening heeft bij een bank of bij een beleggingsonderneming zoals pensioenbeleggen.nl dan wordt op basis van uw testament bepaald wie recht hebben op de waarde van uw lijfrenterekening. Heeft u geen testament? Dan wordt het wettelijke erfrecht gevolgd. Wilt u dat uw lijfrente op een andere manier verdeeld wordt dan de rest van uw nalatenschap? Bijvoorbeeld omdat u wenst dat uw lijfrente geheel aan uw partner toekomt? Dan moet u dat regelen in uw testament. Een notaris kan u daar meer over vertellen.

De gevolgen voor uw pensioen wanneer u niet altijd in Nederland heeft gewoond

Pensioen in Nederland is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De basis van uw pensioen wordt gevormd door de AOW: Een uitkering die u vanaf de door de overheid vastgestelde AOW-datum van de overheid ontvangt. De AOW is echt een basisuitkering: De hoogte van de AOW ligt ergens tussen bijstandsniveau en het minimumloon. Wanneer u uitsluitend een AOW-uitkering ontvangt hoeft u dus niet te verhongeren, maar veel ruimte voor luxe is er ook niet.

Iedereen die in de 50 jaar voorafgaand aan zijn of haar AOW-datum in Nederland heeft gewoond ontvangt AOW. Maar wat gebeurt er nu wanneer u een deel van die periode in het buitenland heeft gewoond? Bijvoorbeeld omdat u een aantal jaar in het buitenland heeft gewoond en gewerkt. Of omdat u oorspronkelijk niet uit Nederland komt en u pas op latere leeftijd naar Nederland bent gekomen?

Wanneer u in de 50 jaar voorafgaand aan uw AOW-datum deels niet in Nederland heeft gewoond, dan wordt uw AOW met 2% gekort voor elk jaar in deze periode dat u niet in Nederland woonde.

Stel dat u pas op 40-jarige leeftijd naar Nederland bent gekomen en u bereikt op 67-jarige leeftijd de AOW-leeftijd: U heeft dan uitsluitend de 27 jaar voorafgaand aan uw AOW in Nederland gewoond en uw toch al niet al te hoge AOW-uitkering wordt (levenslang) gekort met (23 jaar * 2%) 46%.

Veel mensen, zeker mensen die in loondienst werken, gaan er automatisch vanuit dat het allemaal wel goed komt met hun pensioen of dat het later nog wel geregeld kan worden. In de praktijk valt het pensioen dat mensen kunnen verwachten vaak tegen wanneer ze zich in hun persoonlijke situatie verdiepen. Via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u eenvoudig een goede indicatie van het pensioen dat u kunt verwachten uit hoofde van uw AOW en het pensioen dat u via uw werkgever(s) heeft opgebouwd.

Heeft u minder pensioen opgebouwd dan u denkt nodig te hebben? Dan is het verstandig om tijdig te beginnen met het opbouwen van een aanvullend pensioen, bijvoorbeeld via een lijfrente.

Heeft u een tijd in het buitenland gewoond? Dan is het in verband met de korting op uw AOW dus nóg belangrijker om op tijd te kijken of u straks het pensioen zult ontvangen wat u nodig heeft.

Bespaar vermogens- rendementsheffing via een lijfrente

Indien u vermogen wilt opbouwen voor (een aanvulling op) uw pensioen, dan kunt u dat doen in de vorm van een lijfrente. Bij een lijfrente kunt u uw inleg (tot een maximum) van de belasting aftrekken en zijn de uitkeringen te zijner tijd belast.

Lijfrente kent echter nog een fiscaal voordeel dat vaak wordt vergeten: U betaalt namelijk géén vermogensrendementsheffing over de waarde van uw lijfrenterekening. Dat kan een voordeel van ruim 1,5% per jaar opleveren. Omdat u uw pensioenvermogen gedurende een jarenlange periode opbouwt maakt dat een verschil van vaak vele duizenden euro’s uit in het pensioenvermogen dat uiteindelijk beschikbaar is.

Wanneer u vermogen wilt opbouwen in de vorm van een lijfrente is het wel verstandig om vooraf te kijken of u de bedragen die u inlegt ook daadwerkelijk van de belasting kunt aftrekken. Ook is het verstandig om u te verdiepen in de kenmerken van een lijfrenterekening.

Door de lage kosten van Pensioenbeleggen bespaart u daarbij ook nog kosten van het vermogensbeheer.

Meer informatie over lijfrente vindt u hier.

Veel hogere jaarruimte door nieuwe pensioenwet

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Eerste Kamer eind mei de nieuwe Pensioenwet ‘Wet Toekomst Pensioenen’ heeft goedgekeurd. Een enorme wijziging van het Nederlandse pensioenstelsel, waar tien tot vijftien jaar over onderhandeld is.

De meeste wijzigingen hebben betrekking op het pensioen dat werknemers via hun werkgever opbouwen. Er zijn echter ook wijzigingen voor de pensioenaanvulling die mensen zelf kunnen opbouwen, ook wel ‘lijfrente’ of ‘banksparen’ genoemd. Lijfrente is interessant voor mensen die geen of te weinig pensioen via hun werkgever opbouwen. Voor zzp’ers en andere zelfstandig ondernemers is lijfrente zelfs de enige manier om met hulp van de fiscus pensioen op te bouwen.

Bedragen die op een lijfrente- of bankspaarrekening worden ingelegd zijn van de belasting aftrekbaar, voor zo ver deze bedragen een bepaald maximum niet overschrijden. Dit maximum wordt ook wel ‘jaarruimte’ genoemd. Onder de oude pensioenwet was de jaarruimte veel lager dan het bedrag dat iemand met hetzelfde inkomen in een pensioenregeling via zijn werkgever kon ontvangen. Dat is in de nieuwe pensioenwet aangepast in die zin dat de jaarruimte fors is verhoogd.

Onder de oude wet mocht iemand maximaal 13% van zijn zogenaamde pensioengrondslag op een lijfrenterekening storten en van de belasting aftrekken. Onder de nieuwe wet is dit percentage verhoogd tot maar liefst 30%.

Met ‘pensioengrondslag’ wordt daarbij bedoeld het inkomen minus een franchise die samenhangt met de AOW die u tezijnertijd gaat ontvangen. Voor de AOW die u gaat ontvangen hoeft u zelf immers geen pensioen meer op te bouwen.

Voorbeeld

Stel u heeft (in 2022) een inkomen van EUR 50.000. De door de overheid vastgestelde franchise bedraagt in 2023 EUR 13.646. Onder de oude wet had u in dit voorbeeld een jaarruimte van (13% * (50.000 – 13.646) = ) EUR 4.726. Onder de nieuwe pensioenwet bedraagt uw jaarruimte in dit voorbeeld (30% * (50.000 – 13.646) = ) EUR 10.906.

Overigens kunnen er in uw situatie nog andere factoren van invloed zijn op uw jaarruimte, bijvoorbeeld wanneer u ook pensioen via uw werkgever heeft opgebouwd.

Wanneer gaat de wijziging in?

De nieuwe Pensioenwet gaat in op 1 juli 2023. De verhoging van de jaarruimte geldt echter voor het hele jaar 2023.

Voor meer informatie over lijfrente of het openen van een rekening kijkt u op pensioenbeleggen.nl/lijfrente.

BLG Wonen stopt vanaf 1 juni 2023 met het aanbieden van nieuwe bankspaarrekeningen.

BLG Wonen stopt vanaf 1 juni 2023 met het aanbieden van nieuwe bankspaarrekeningen.

Wat betekent dit voor u? Heeft u al een uitkeerrekening bij BLG Wonen dan blijft deze uitkering gewoon lopen. Heeft u een opbouwrekening bij BLG Wonen dan kunt u ook na 1 juni 2023 blijven opbouwen maar het is dan niet meer mogelijk om bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd uw rekening om te zetten in een uitkeerrekening.

Benieuwd naar de mogelijkheden om over te stappen naar Pensioenbeleggen.nl, neem dan contact met ons op via – [email protected] of – 023-2044659.

Een hoger pensioen door uw lijfrente over te sluiten

Miljoenen Nederlanders bouwen (aanvullend) pensioen op in de vorm van een lijfrente. Vaak gebeurt dat in de vorm van een bankspaarrekening. Ondanks de rentestijgingen van het afgelopen jaar bedraagt een variabele rentevergoeding op een bankspaarrekening nog altijd maar zo’n 0,6% per jaar. Dat schiet niet op, zeker niet met de huidige inflatiecijfers.

Meer nog dan voor uw ‘gewone’ spaargeld kan beleggen juist voor uw lijfrente een goede oplossing zijn. Doordat u uw lijfrentekapitaal opbouwt gedurende een periode van vele jaren maakt een hoger rendement echt een groot verschil in het kapitaal dat uiteindelijk voor uw pensioen beschikbaar is.

Om u een gevoel te geven: Wanneer het gemiddelde beleggingsrendement 5% is en u moet nog 15 jaar tot uw pensioendatum, dan levert beleggen u een lijfrentekapitaal op dat ongeveer twee keer zo hoog is dan bij een rentevergoeding van 0,6%.

Een tweede reden waarom beleggen juist voor uw lijfrentekapitaal een goede optie kan zijn is eveneens gelegen in de lange periode waarin de opbouw plaats vindt: Wanneer er een jaar is waarin de beleggingsresultaten een keer tegenvallen dan wordt zo’n slecht jaar later vaak wel weer gecompenseerd door betere jaren.

Oversluiten lastig?

Veel mensen zien op tegen het oversluiten van hun lijfrente. Oversluiten van een bankspaarrekening is echter niet moeilijk en kan dus veel opleveren. Wanneer u een rekening opent bij Pensioenbeleggen dan ontvangt u een brief die u aan uw huidige maatschappij kunt sturen. Dat is voldoende. Heeft u bij uw huidige bank geen variabele rente maar u heeft de rente voor meerdere jaren vastgezet? Informeert u dan even bij uw bank naar de mogelijkheden.

Een lijfrentepolis kan ook worden overgesloten naar een lijfrenterekening bij Pensioenbeleggen. Ook dat is niet ingewikkeld, maar er kunnen aandachtspunten zijn. Bijvoorbeeld wanneer u een polis heeft met een gegarandeerd eindkapitaal. Wanneer u zelf onvoldoende inzicht heeft kan het verstandig zijn om gebruik te maken van een financieel adviseur.

Voor meer informatie of het openen van een rekening kijkt u op www.pensioenbeleggen.nl .

Belasting besparen door uw stakingswinst om te zetten in een lijfrente

Wanneer u uw onderneming staakt is de kans groot dat u daarbij stakingswinst maakt. Bijvoorbeeld omdat u uw onderneming verkoopt. Wanneer u in het verleden een fiscale oudedagsreserve (FOR) in uw onderneming heeft opgebouwd valt deze vrij op het moment waarop uw onderneming staakt.

Zowel de stakingswinst als de vrijgevallen FOR zijn belast in het jaar waarin u uw onderneming staakt. De stakingswinst wordt opgeteld bij uw ‘normale’ inkomen en omdat het doorgaans om aardige bedragen gaat betalen veel stakende ondernemers het hoogste belastingtarief (49,5%*).

U kunt uw stakingswinst ook – geheel of slechts voor een deel – doorstorten in een lijfrente. In dat geval hoeft u niet direct fiscaal af te rekenen over uw stakingswinst. Rondom uw pensioendatum laat u de stakingswinst uitkeren in de vorm van een periodieke lijfrente uitkering. Die uitkeringen zijn dan weliswaar belast, maar de kans is groot dat u een veel lager belastingtarief hoeft te betalen. Ontvangt u uw uitkering pas na uw pensioendatum en valt uw (totale) inkomen op dat moment in de eerste schijf van de inkomstenbelasting? Dan geldt een belastingtarief van slechts 19%*, in plaats van de 49,5%* die u wellicht kwijt was wanneer u zou kiezen om direct met de fiscus af te rekenen. * Tarieven 2024

Het is belangrijk om te weten dat uw uitkering in de meeste gevallen nog niet direct hoeft in te gaan wanneer u het geld nu nog niet nodig heeft.

Let op de uiterste datum

Heeft u uw onderneming in 2023 gestaakt? Dan heeft u nog tot 1 juli 2024 de tijd om uw stakingswinst in een lijfrente te storten. Houdt u deze datum dus goed in de gaten!

Meer weten?

Kijk op de website van de Belastingdienst of raadpleegt u een financieel adviseur.

Zelf pensioen opbouwen moet makkelijker worden

De AFM zou graag zien dat aanbieders van derde pijler pensioenoplossingen het makkelijker maken voor consumenten om pensioen op te bouwen in die derde pijler. In de derde pijler kan pensioen worden opgebouwd naast of in plaats van een pensioen dat via een werkgever wordt opgebouwd.

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat nog maar weinig mensen gebruik maken van de mogelijkheden om fiscaal vriendelijk (aanvullend) pensioen op te bouwen via bijvoorbeeld een lijfrente. Mensen die wel gebruik maken van deze mogelijkheid doen dat bovendien vaak voor een relatief klein bedrag. Dat kan er toe leiden dat veel mensen na hun pensioen veel minder inkomen hebben dan ze verwachten en wellicht nodig hebben.

De AFM concludeert dat er drie belangrijke redenen zijn waarom mensen niet of onvoldoende gebruik maken van de fiscale mogelijkheden:

In de eerste plaats is er sprake van een lage bekendheid met de mogelijkheden. De AFM heeft uitgezocht dat zeven op de tien werkenden de mogelijkheden überhaupt niet kent.

Een tweede oorzaak is dat veel mensen de regels ingewikkeld vinden. Zo moet eerst worden berekend welk bedrag iemand maximaal fiscaal kan aftrekken voordat een bedrag gestort kan worden. Goed nieuws is in dit kader dat in de nieuwe pensioenwet is voorzien dat de fiscale mogelijkheden veel ruimer worden, waardoor de kans dat iemand meer stort dan hij of zij fiscaal kan aftrekken veel kleiner wordt.

Een derde reden is dat consumenten de diverse productoplossingen weinig vergelijkbaar vinden.

Het onderzoek en de aanbevelingen van de AFM kunt u hier downloaden: https://bit.ly/3lyM57P

Wilt u meer weten of zelf gebruik maken van de mogelijkheden om (aanvullend) pensioen op te bouwen in de derde pijler? Kijkt u dan op www.pensioenbeleggen.nl of vraag een brochure aan.