Zelf pensioen opbouwen moet makkelijker worden

De AFM zou graag zien dat aanbieders van derde pijler pensioenoplossingen het makkelijker maken voor consumenten om pensioen op te bouwen in die derde pijler. In de derde pijler kan pensioen worden opgebouwd naast of in plaats van een pensioen dat via een werkgever wordt opgebouwd.

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat nog maar weinig mensen gebruik maken van de mogelijkheden om fiscaal vriendelijk (aanvullend) pensioen op te bouwen via bijvoorbeeld een lijfrente. Mensen die wel gebruik maken van deze mogelijkheid doen dat bovendien vaak voor een relatief klein bedrag. Dat kan er toe leiden dat veel mensen na hun pensioen veel minder inkomen hebben dan ze verwachten en wellicht nodig hebben.

De AFM concludeert dat er drie belangrijke redenen zijn waarom mensen niet of onvoldoende gebruik maken van de fiscale mogelijkheden:

In de eerste plaats is er sprake van een lage bekendheid met de mogelijkheden. De AFM heeft uitgezocht dat zeven op de tien werkenden de mogelijkheden überhaupt niet kent.

Een tweede oorzaak is dat veel mensen de regels ingewikkeld vinden. Zo moet eerst worden berekend welk bedrag iemand maximaal fiscaal kan aftrekken voordat een bedrag gestort kan worden. Goed nieuws is in dit kader dat in de nieuwe pensioenwet is voorzien dat de fiscale mogelijkheden veel ruimer worden, waardoor de kans dat iemand meer stort dan hij of zij fiscaal kan aftrekken veel kleiner wordt.

Een derde reden is dat consumenten de diverse productoplossingen weinig vergelijkbaar vinden.

Het onderzoek en de aanbevelingen van de AFM kunt u hier downloaden: https://bit.ly/3lyM57P

Wilt u meer weten of zelf gebruik maken van de mogelijkheden om (aanvullend) pensioen op te bouwen in de derde pijler? Kijkt u dan op www.pensioenbeleggen.nl of vraag een brochure aan.