Pensioen beleggen home

Begin vandaag
nog met beleggen
voor uw pensioen
van morgen

Stamrecht en passief vermogensbeheer

Bij Pensioenbeleggen wordt uw vermogen belegd. Het beheer van uw vermogen wordt verzorgd door de professionele vermogensbeheerders van Index People. De beleggingsportefeuilles zijn volledig duurzaam. Door te beleggen wordt de kans op een beter rendement aanmerkelijk groter dan bij een bankspaarrekening met een doorgaans lage rentevergoeding of een slecht renderende polis.

1. Stabiliteit in pensioenopbouw:

Pensioenbeleggen belegt wereldwijd in meer dan 60 landen en in een groot aantal verschillende beleggingscategorieën. Wij maken gebruik van indexvolgende beleggingsproducten en beleggen op basis van de koopkracht van bepaalde regio’s en niet op basis van voorspellingen. Door de brede spreiding zorgt beleggen in indexen voor een hogere stabiliteit van de portefeuille voor uw pensioenopbouw. Hierdoor wordt het risico beperkt en profiteren onze klanten van alle relevante beleggingskansen.

2. Kostenbeheersing voor optimaal rendement:

Alles wat u niet uitgeeft aan kosten verandert automatisch in rendement. Bij Pensioenbeleggen streven we naar een langdurige relatie met onze klanten. Daarom hanteren we een overzichtelijke kostenstructuur en komt u niet voor onverwachte kosten te staan. Jaarlijks brengen wij alleen een beheervergoeding in rekening. Pensioenbeleggen is in staat de gehele dienstverlening vrij van BTW aan te bieden. Wij rekenen geen transactiekosten.

3. Risicospreiding voor veiligheid:

Pensioenbeleggen belegt uw vermogen op basis van het door u gewenste risicoprofiel in een gespreide mix van aandelen-, obligatie-, vastgoed- en grondstoffenindexen. Indexbeleggen is de meest efficiënte manier om optimaal te profiteren van alle beleggingskansen wereldwijd. Door deze ruime spreiding beperken we uw risico bovendien tot een minimum.

1. Vermogensbeheer:

Bij het vermogensbeheer van Pensioenbeleggen worden transacties voor u uitgevoerd en ook de specifieke effecten waarin wordt belegd wordt door het team van Pensioenbeleggen geselecteerd. Wij beleggen uw vermogen op basis van het door u gewenste risicoprofiel in een gespreide mix van aandelen-, obligatie-, vastgoed- en grondstoffenindexen. Indexbeleggen voor een stamrecht is de meest efficiënte manier is optimaal te profiteren van alle beleggingskansen wereldwijd. Door deze ruime spreiding beperken we uw risico bovendien tot een minimum. Lees hier meer over indexbeleggen.

2. Opbouwende of uitkerende stamrecht:

Door uw ontslagvergoeding onder te brengen in een stamrechtvoorziening heeft u in het verleden geen belasting hoeven te betalen over uw ontslagvergoeding. Ook betaalt u geen vermogensrendementsheffing over de waarde van uw stamrechtvoorziening. Uiterlijk rond uw pensioendatum gebruikt u uw stamrechtkapitaal voor de aankoop van een periodieke uitkering. Deze uitkeringen zijn belast.

3. Ondersteuning:

Door de volledige online dienstverlening bespaart u veel kosten. Aangezien kosten een bepalende factor zijn voor het toekomstige rendement, streven wij naar zo laag mogelijke tarieven. Lage kosten leiden voor u tot een hoger rendement en daarmee tot een hogere uitkering. Middels een online vragenlijst kunt u elk jaar uw risicoprofiel evalueren en zorgt u er zelf voor dat u altijd de juiste hoeveelheid risico neemt.

Investeer in uw pensioen toekomst

Uw beleggingsportefeuille krijgt de zorg van professioneel vermogensbeheer. Met volledig duurzame beleggingen tegen zeer lage kosten, zodat u meer rendement overhoudt. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of open direct een stamrechtrekening.

Kennis maken?

Start nu met Pensioenbeleggen

Hogere rendementen en lagere kosten leiden tot een hoger eindkapitaal en dus een hogere uitkering voor u.

Waarom wachten?

Boek nu uw bestaande lijfrente of stamrecht over naar Index People en profiteer direct.

Vragen over onze beleggingswijze of wilt u in contact komen met een financieel adviseur?
Bel of mail ons!