veelgestelde pensioen vragen

Begin vandaag
nog te beleggen
voor uw pensioen
van morgen

Pensioenbeleggen (een handelsnaam van Index People B.V.) heeft zich aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Indien u uw lijfrente- of stamrechtkapitaal wil laten overdragen aan een andere aanbieder van lijfrente- of stamrechtvoorzieningen, dan is het PSK van toepassing.

Om de overdracht van uw kapitaal te kunnen uitvoeren hebben wij van u een schriftelijk, door u ondertekend verzoek nodig, waarop u aangeeft naar welke financiële instelling u uw lijfrentekapitaal wilt laten overdragen. Op dat verzoek moet duidelijk worden aangegeven naar welke IBAN-rekening uw geld moet worden overgeboekt. Ten einde fiscale gevolgen te vermijden is het erg belangrijk dat uw geld rechtstreeks naar uw nieuwe aanbieder wordt overgemaakt. Stuurt u met uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) mee.

Na ontvangst van uw verzoek zullen wij uw beleggingen bij de eerstvolgende mogelijkheid verkopen. Wij voeren één keer per twee weken aan- en verkooporders uit.

Na verkoop van uw beleggingen maken wij de opbrengst over naar uw nieuwe aanbieder.
Dat doen wij in beginsel binnen veertien dagen nadat wij uw beleggingen hebben verkocht. Mochten wij onverhoopt meer tijd nodig hebben, dan zullen wij over die extra tijd de wettelijke rente vergoeden.

Indien uw verzoek tot waardeoverdracht wordt gedaan in het kader van een echtscheiding, dan hebben wij in aanvulling op de bovengenoemde documenten ook een kopie van het door de rechtbank bekrachtigde echtscheidingsconvenant nodig, waaruit blijkt welke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de verdeling van uw lijfrentekapitaal.

Indien uw verzoek tot waardeoverdracht wordt gedaan in het kader van het overlijden van de rekeninghouder, dan hebben wij in aanvulling op de bovengenoemde documenten ook een kopie van de akte van overlijden alsmede een verklaring van erfrecht nodig.

Op de website van het Verbond van Verzekeraars en van de Nederlandse Vereniging van Banken kunt u het protocol nalezen. Daar vindt u tevens een overzicht van alle deelnemers.

Kennis maken?

Start nu met Pensioenbeleggen

Hogere rendementen en lagere kosten leiden tot een hoger eindkapitaal en dus een hogere uitkering voor u.

Waarom wachten?

Boek nu uw bestaande lijfrente of stamrecht over naar Index People en profiteer direct.

Vragen over onze beleggingswijze of wilt u in contact komen met een financieel adviseur?
Bel of mail ons!